چهارسو شنبه 7 تیر

“در این شماره ی چهارسو، در سالروز کوچ غریبانه ی علی کسمایی، پیشکسوت عرصه ی دوبله سراغ از هنری می گیریم که با او در ایران بلندترین درجات را تجربه کرد، از صمد بهرنگی و دنیای قصه های یگانه اش می گوییم و دفتر اشعار ابراهیم منصفی را در سالروز انتحار سوزانش ورق می زنیم، در ادامه باله ی اسپارتاکوس اثر آرام خاچاتوریان را به نظاره می نشینیم و در فیلم کوتاه این هفته روایتی طنز آمیز و در عین حال تلخ از تنهایی آدمیزاد را تماشا می کنیم. پس با همراه باشید تا در کنار هم هیاهوی دنیای پر سر و صدای این روزها را فراموش کنیم و در حوض فرح بخش هنر جانی تازه کنیم.”

دانلود