چهارسو

چهارسو شنبه 20 مهرماه

چهار سو مجله فرهنگی هنری و ادبی تلویزیون ایران فرداست به میزبانی روشنک دراین برنامه  ورق خواهیم زد دفترشعرهای امیر هوشنگ ابتهاج   «ه‍. الف سایه» غزل سرای معاصر را  وچند غزل از سروده های او را خواهیم شنید ...

ببینید »

چهارسو شنبه 13 مهرماه

چهار سو مجله فرهنگی هنری و ادبی تلویزیون ایران فرداست به میزبانی روشنک . هر هفته با شما خواهیم بود و از شعرو هنر و ادبیات سخن خواهیم گفت. با ما همراه باشید و این برنامه ...

ببینید »

چهارسو شنبه 6 مهر ماه

چهار سو مجله فرهنگی هنری و ادبی تلویزیون ایران فرداست به میزبانی روشنک . هر هفته با شما خواهیم بود و از شعرو هنر و ادبیات سخن خواهیم گفت. با ما همراه باشید و این برنامه ...

ببینید »

چهار سو شنبه 30 شهریور

مجله فرهنگی ، هنری و ادبی هفته در چهار سو از تلویزیون ایران فردا به میزبانی روشنک در این برنامه از هنر خواهیم گفت و شعر و اندیشه با ما همراه باشید تلویزیون ایران فردا

ببینید »

چهار سو شنبه 23شهریور

مجله فرهنگی ، هنری و ادبی هفته در چهار سو از تلویزیون ایران فردا به میزبانی روشنک در این برنامه از هنر خواهیم گفت و شعر و اندیشه با ما همراه باشید تلویزیون ایران فردا IRANEFARDA ...

ببینید »

چهارسو شنبه 9 شهریور

آنچه در چهارسوی این شماره خواهید دید نگاهی به تئاتر مرد بالشی، بررسی مجموعه آثار جلال سرفراز، مروز آثار مروژك نویسنده و نمایشنامه نویس لهستانی، یادنامه ی جان بروکس نوازنده ی بریتانیایی درامز، نگاهی به کتاب تیغ ...

ببینید »

چهار سو شنبه 2 شهریور

آنچه در چهار سوی این هفته خواهیم دید مروری است بر کتاب تازه منتشره دکتر عباس میلانی ” نگاهی به شاه”. و همچنین سری خواهیم زد به: نمایش نامه باغبان مرگ اثر محمد چرم شیر زندگی ...

ببینید »