چهارسو

چهارسو شنبه 1 آذر

“در چهارسوی این هفته، از شعر و نقاشی خواهیم گفت، باله ای برآمده از منظومه‌ی پوشکین را به تماشا خواهیم نشست و انیمیشنی با رنگ و بوی مشرق زمین را مرور خواهیم کرد. دیگر از اینها ...

ببینید »

چهارسو شنبه 24 آبان

” در برنامه‌ی این هفته یادی خواهیم کرد از کارلو کلودی خالق پینوکیو، و دیه گو ریورا نقاش متعهد مکزیکی. همچنین در عالم رقص و دنیای عروسکها پرسه خواهیم زد و در حوض شعر و موسیقی ...

ببینید »

چهارسو شنبه 17 آبان

“برنامه ی این هفته هم مثال هفته های پیشین رنگارنگ و پر نقش و نگار است، نقشهایی که با جادوی هنر و ادبیات رنگ خورده اند تا ساعتی از هیاهوی دنیای سیاست زده دور شویم و ...

ببینید »

چهارسو شنبه 10 آبان

” دراین شماره ی چهارسو باز هم از شعر و داستان خواهیم گفت و از نقاشی و رقص، و در دنیای انیمیشن پرسه خواهیم زد، پس همراه باشید تا همه با هم در حوض شعر و ...

ببینید »

چهارسو شنبه 3 آبان

“در برنامه ی این هفته باز هم از شعرای بزرگ دنیا یاد کردیم و همین طور از یکی از بزرگترین نقاش های همه ی تاریخ، بخش باله و فیلم کوتاه ما هم همچنان برقرار است، همین ...

ببینید »

چهارسو شنبه 26 مهر

” در برنامه ی این هفته هم مثال تمام برنامه های قبل، یک بقچه ی فرهنگی خواهیم داشت که با شعر و نقاشی پر شده، در ادامه، پرسه ای به چهارسوی دنیای فرهنگ می زنیم و ...

ببینید »

چهارسو شنبه 19 مهر

در این شماره، طبق روال برنامه های قبل، به معرفی چهره های برجسته ی ادبیات خواهیم پرداخت، از دنیای رنگ و بوم و طرح و نقش صحبت خواهیم کرد؛ سری به دنیای رقص و نمایش خواهیم ...

ببینید »

چهارسو شنبه 12 مهر

“در این شماره‌ی چهارسو یاد ادگار آلن پو نویسنده‌ی شهیرآمریکایی را زنده خواهیم کرد؛ پس از آن نقاشی های رامبراند هلندی و رضا عباسی را ورق خواهیم زد، در ادامه در دنیای رقص و انیمیشین پرسه ...

ببینید »