چهارسو

چهارسو شنبه 18 بهمن

” در چهارسوی این هفته از چارلز دیکنز بریتانیایی و ابراهیم یونسی مترجم ایرانی آثار او خواهیم گفت و یادی از فریدون فریاد یکی از شاعران ایرانی خواهیم‌کرد. در دنیای باله و انیمیشن پرسه خواهیم زد ...

ببینید »

چهارسو شنبه 11 بهمن

“در برنامه‌ی این هفته از ویسواوا شیمبورسکای شاعر گفته ایم و از زندگی دو نقاش شهره، مودیلیانی ایتالیایی و محمود فرشچیان ؛ باله‌ی «بولرو» شاهکار جاودان موریس راول را خواهیم دید و انیمیشنی برانگیزاننده را با ...

ببینید »

چهارسو شنبه 4 بهمن

“در این شمار باز هم بقچه ای خواهیم داشت سرشار از قصه و ادبیات و نقاشی، از آثار صلح‌جوی رومن رولان تا نقاشیهای عاصی ادوارد مونک، در ادامه پرسه‌ای خواهیم زد در دنیای باله و انیمشین؛ ...

ببینید »

چهارسو شنبه 27 دی

” در چهارسوی این هفته بقچه‌ای خواهیم داشت، لبالب از قصه و رنگ و نقش؛ از داستانهای زنانه‌ی ویرجینیا وولف تا نقاشی‌های سحرانگیز ادوارد مانه‌، در ادامه باله‌ی باشکوه مانون را خواهیم دید، پرسه‌ای خواهیم زد ...

ببینید »

چهارسو شنبه 20 دی

“در چهارسوی این هفته بقچه‌ای خواهیم داشت، لبریز از شعر و نقاشی؛ از شعر شرقی ناظم حکمت تا نقاشی‌های بومی امیلی کار در آنسوی مغرب زمین، در ادامه باله‌ی خط شکن عروسی را خواهیم دید، پرسه‌ای ...

ببینید »

چهارسو شنبه 13 دی

“در چهارسوی این هفته؛ از دو زن نام‌آشنا در دنیای فلسفه و نقاشی خواهیم گفت؛ از باله‌ای خط‌ شکن و آمیخته با اساطیر قصه خواهیم کرد و انیمیشنی را به تماشا خواهیم نشست با بن مایه‌ای ...

ببینید »

چهارسو شنبه 6 دی

” در برنامه‌ی این هفته از آلبر‌کاموی نویسنده و ژاک لویی داوید نقاش خواهیم گفت؛ باله‌ای استوارشده بر نمایشنامه‌ی «سه خواهر» آنتوان چخوف را خواهیم دید و انیمیشنی پیر و زیبا را با هم مرور خواهیم ...

ببینید »

چهارسو شنبه 29 آذر

“در چهارسوی این هفته از اسکات فیتزجرالد،خالق گستبی بزرگ خواهیم گفت و یادی از ویلیام ترنر یکی از بزرگترین نقاشان تاریخ خواهیم‌کرد. در دنیای باله و انیمیشن پرسه خواهیم زد و به دنیای تازه‌های نشر سرک ...

ببینید »