001-818-900-9945 contact@iranefardalive.com
انقلاب مخملین پهلوی ها دکتر منوچهر فرح بخش

چهارسو

چهارسو شنبه 19 مهر

در این شماره، طبق روال برنامه های قبل، به معرفی چهره های برجسته ی ادبیات خواهیم پرداخت، از دنیای رنگ و بوم و طرح و نقش صحبت خواهیم کرد؛ سری به دنیای رقص و نمایش خواهیم ...

ببینید »

چهارسو شنبه 12 مهر

“در این شماره‌ی چهارسو یاد ادگار آلن پو نویسنده‌ی شهیرآمریکایی را زنده خواهیم کرد؛ پس از آن نقاشی های رامبراند هلندی و رضا عباسی را ورق خواهیم زد، در ادامه در دنیای رقص و انیمیشین پرسه ...

ببینید »

چهارسو شنبه 5 مهر

“در این شماره‌ی چهارسو یادی می کنیم از ویلیام فاکنر داستان نویس برجسته‌ی آمریکایی؛ پس از آن نقاشی های آرتور راکهام بریتانیایی و ســـُمبات در کیورغیان ایرانی را ورق خواهیم زد و در ادامه در دنیای ...

ببینید »

چهارسو شنبه 29 شهريور

” در برنامه‌ی این هفته باز هم به چهارسوی دنیای فرهنگ و هنر سفر می کنیم. در این شماره ی چهارسو، یاد اُ. هنری، نویسنده ی برجسته ی آمریکایی، اِدگار دِگا ‏ نقاش شهیر فرانسوی و ...

ببینید »

چهارسو شنبه 22 شهريور

“در این شماره ی چهارسو، مثال هفته های پیشین بقچه ای داریم پر از تکه های فرهنگی، در زادروز لئو تولستوی، نویسنده‌ ی شهیر روس، با هم سری به ادبیات روسیه می زنیم، از نقاشی فرانسه ...

ببینید »

چهارسو شنبه 15 شهریور

“در این شماره ی چهارسو باز هم از داستان و نقاشی و باله خواهیم گفت و در دنیای انیمیشن پرسه خواهیم زد. به احوال تئاتر این روزهای کشور سرک می کشیم و گشتی در شهر می ...

ببینید »

چهارسو شنبه 8 شهریور

” دراین شماره ی چهارسو باز هم از شعر و داستان خواهیم گفت و از نقاشی و رقص، در دنیای انیمیشن پرسه خواهیم زد و به شهر جدید عروسکهای خاطره انگیز سرک خواهیم کشید، پس همراه ...

ببینید »

چهارسو شنبه 1 شهریور

“در برنامه ی این هفته؛ باز هم به روال همیشگی چهارسو بقچه ای داریم پر از شعر و نقاشی؛ در ادامه در عالم باله و انیمیشن پرسه می زنیم و به عکسهای عکاسی جوان سرک می ...

ببینید »