001-818-900-9945 contact@iranefardalive.com
انقلاب مخملین پهلوی ها دکتر منوچهر فرح بخش

چهارسو

چهارسو شنبه 27 اردیبهشت

همراه با روشنک سری به دنیای فرهنگ و هنر می زنیم و از شعر و داستان، شاعر و نویسنده، رقص و موسیقی می گوییم. در ادامه به معرفی باله زیبای خفته خواهیم پرداخت و یادی خواهیم ...

ببینید »

چهارسو شنبه 20 اردیبهشت

همراه با روشنک بقچه فرهنگی، هنری هفته را میگشاییم و با شما خواهیم بود با بررسی مهمترین رویدادهای خبری عرصه فرهنگ و اندیشه و یادی خواهیم داشت از بزرگان ادب و هنر . با ما همراه ...

ببینید »

چهارسو شنبه 13 اردیبهشت

با سلام بر شما خوبان همراه تلویزیون ایران فردا، از شما دعوت میکنیم که بقچه ی فرهنگی هنری این هفته را که پر است از عشق و شعر و تصویرهای ماندگار با ما به تماشا بنشینید ...

ببینید »

چهارسو شنبه 6 اردیبهشت

در این قسمت از چهارسو همچون شماره های پیشین به همراه روشنک خواهیم بود و از سهراب سپهری تا مارکز کلمبیایی سخن خواهیم گفت ، یک ویدیو کوتاه هنری تقدیم حضورتان میکنیم و بقچه فرهنگی این ...

ببینید »

چهارسو شنبه 30 فروردین

بقچه ی فرهنگی ادبی این هفته پر است از عشق و شعر و کتاب . روشنک در این شماره از چهار سو نیز همچون همیشه ما را به پرسه ای دیگر در کوچه باغهای هنر و ...

ببینید »

چهارسو شنبه 23 فروردین

همراه با روشنک بقچه ی فرهنگی و ادبی این هفته را می گشاییم و از شعر، داستان، نقاشی و رقص خواهیم گفت و در ادامه نیز گزارش هایی اختصاصی و خبرهایی تازه برای شما تدارک دیده ...

ببینید »

چهارسو شنبه 16 فروردین

همراه با روشنک در چهارسویی دیگر سفر به گوشه گوشه ی دنیای هنر و فرهنگ را آغاز می کنیم. در این شماره به تماشای قطعاتی از باله مشهور دریاچه قو خواهیم نشست، سپس از کوچ بهاری ...

ببینید »

چهارسو شنبه 2 فروردین

همراه با روشنک در نخستین برنامه چهارسو و سفری تازه به دنیای فرهنگ و هنر در سال جدید با شما خواهیم بود و شما را به دیدن بخش های نوروزی این هفته دعوت میکنیم. با ما ...

ببینید »