001-818-900-9945 contact@iranefardalive.com
انقلاب مخملین پهلوی ها دکتر منوچهر فرح بخش

چهارسو

چهارسو شنبه 17 خرداد

در چهارسوی این هفته که مثال هفته های پیشین از بخش های فرهنگی متفاوتی تشکیل شده، از دیکنز انگلیسی خواهیم گفت و کوربت فرانسوی؛ از داستان خواهیم گفت و از نقاشی و از شعر؛ به تماشای ...

ببینید »

چهارسو شنبه 10 خرداد

در برنامه ی این هفته ی چهارسو یادی از دو نویسنده ی بزرگ اروپا “فرانتس کافکا” و “الکساندر پوشکلین” کرده ایم، با موسیقی فاخر ژوزف هایدن اتریشی همراه شده ایم، قطعاتی از باله ی یکی از ...

ببینید »

چهارسو شنبه 3 خرداد

در چهارسوی این هفته، باز هم طبق روال همیشگی این برنامه از شعر و داستان خواهیم گفت و یاد فرهنگ سازان بزرگ دنیا رو زنده خواهیم کرد. از ژرژ موستاکی کولی می گوییم و از شعر ...

ببینید »

چهارسو شنبه 27 اردیبهشت

همراه با روشنک سری به دنیای فرهنگ و هنر می زنیم و از شعر و داستان، شاعر و نویسنده، رقص و موسیقی می گوییم. در ادامه به معرفی باله زیبای خفته خواهیم پرداخت و یادی خواهیم ...

ببینید »

چهارسو شنبه 20 اردیبهشت

همراه با روشنک بقچه فرهنگی، هنری هفته را میگشاییم و با شما خواهیم بود با بررسی مهمترین رویدادهای خبری عرصه فرهنگ و اندیشه و یادی خواهیم داشت از بزرگان ادب و هنر . با ما همراه ...

ببینید »

چهارسو شنبه 13 اردیبهشت

با سلام بر شما خوبان همراه تلویزیون ایران فردا، از شما دعوت میکنیم که بقچه ی فرهنگی هنری این هفته را که پر است از عشق و شعر و تصویرهای ماندگار با ما به تماشا بنشینید ...

ببینید »

چهارسو شنبه 6 اردیبهشت

در این قسمت از چهارسو همچون شماره های پیشین به همراه روشنک خواهیم بود و از سهراب سپهری تا مارکز کلمبیایی سخن خواهیم گفت ، یک ویدیو کوتاه هنری تقدیم حضورتان میکنیم و بقچه فرهنگی این ...

ببینید »

چهارسو شنبه 30 فروردین

بقچه ی فرهنگی ادبی این هفته پر است از عشق و شعر و کتاب . روشنک در این شماره از چهار سو نیز همچون همیشه ما را به پرسه ای دیگر در کوچه باغهای هنر و ...

ببینید »