001-818-900-9945 contact@iranefardalive.com
انقلاب مخملین پهلوی ها دکتر منوچهر فرح بخش

چهارسو

چهارسو شنبه ۲۸ آذر

در چهارسوی این هفته هم مثال تمام برنامه‌های قبل، یک بقچه‌ی فرهنگی خواهیم داشت که با داستان و نقاشی پر شده، در ادامه، پرسه‌ای در هوای رقص و کارتون خواهیم زد و همین طور سرکی خواهیم ...

ببینید »

چهارسو شنبه ۲۱ آذر

« در برنامه‌ی این هفته، یک بقچه‌ی فرهنگی خواهیم داشت که با شعر و نقاشی پر شده، آن هم با شعرهای تلخ و طنازانه‌ی دوروتی پارکر و نقاشی‌های جنجالی لوسین فروید. در ادامه، پرسه‌ای در هوای ...

ببینید »

چهارسو شنبه ۱۴ آذر

«در برنامه‌ی این هفته، طبق روال همیشگی از ادبیات و نقاشی خواهیم گفت و در هوای رقص و نمایش و کارتون پرسه خواهیم زد. به اتاقهای کار نویسندگان زن سرک خواهیم کشید و سرآخر با شنیدن ...

ببینید »

چهارسو شنبه ۷ آذر

« در چهارسوی این هفته از آلفونس دوده فرانسوی خواهیم گفت ، از قصه‌های میهن پرستانه‌ی او و نمایشنامه‌های پرقدرتش که الهام‌بخش نقاشان و آهنگسازان و رقص‌پردازان بسیاری شدند. علاوه بر این از یک هنرمند پیشروی ...

ببینید »

چهارسو شنبه ۳۰ آبان

“در این شماره‌ی چهارسو هم بقچه‌ای خواهیم داشت که طبق معمول با ادبیات و نقاشی پر شده. در ادامه‌ی برنامه پرسه‌ای خواهیم زد به دنیای پر از رنگ و خاطره ی رقص و از باله‌ای تازه ...

ببینید »

چهارسو شنبه 23 آبان

« در برنامه‌ی این هفته به روال همیشگی چهارسو در بقچه ادبیات و نقاشی خواهیم گفت با یادی از ویلیام بلیک و برگ زدن نقاشی‌های کلود مونه، در ادامه پرسه‌ای خواهیم زد در عالم رقص و ...

ببینید »

چهارسو شنبه ۱۶ آبان

“در این شماره‌ی چهارسو هم بقچه‌ای خواهیم داشت که طبق معمول با ادبیات و نقاشی پر شده. در ادامه‌ی برنامه پرسه‌ای خواهیم زد به دنیای پر از رنگ و خاطره ی رقص و از باله‌ای تازه ...

ببینید »

چهارسو شنبه ۹ آبان

در چهارسوی این هفته باز هم از شعر و نقاشی خواهیم گفت، از تد هیوز بریتانیایی و گیدو رنی ایتالیایی. باله‌ی «کولی» و راپسودی یگانه‌ی موریس راول را مرور خواهیم کرد و کارتونی پر رمز و ...

ببینید »