001-818-900-9945 contact@iranefardalive.com
انقلاب مخملین پهلوی ها دکتر منوچهر فرح بخش

چهارسو

چهارسو شنبه ۸ اسفند

« در برنامه‌ی امشب طبق روال همیشه‌ی چهارسو، بقچه‌ای خواهیم داشت که با شعر و نقاشی پر شده. آنا آخماتوا ی روس و رِنوآر فرانسوی شاعر و نقاش برگزیده‌ی این هفته ی ما هستند. در پرسه ...

ببینید »

چهارسو شنبه ۱ اسفند

« در این شماره‌ی چهارسو، بقچه‌ای خواهیم داشت که با داستان و نقاشی پر شده. غزاله علیزاده و فرا آنجلیکو، نویسنده و نقاش برگزیده‌ی این هفته‌ی ما هستند. در پرسه باله‌ای را خواهیم دید وامدار آناکارنینا، ...

ببینید »

چهارسو شنبه ۲۴ بهمن

« در برنامه‌ی این هفته باز هم یک بقچه خواهیم داشت که طبق روال غالب برنامه‌های چمتا به دو هنر جادویی و کهن‌سال قصه‌گویی و نقاشی اختصاص پیدا کرده؛ در این شماره‌ی بقچه از آرتور میلر ...

ببینید »

چهارسو شنبه ۱۷ بهمن

« این هفته؛ از آنتوان چخوف خواهیم گفت و رد آثار او را در داستان و تئاتر و رقص و انیمیشن جستجو خواهیم کرد، برگ زدن نقاشی‌های ایزاک لویتان دوست نزدیک چخوف و زنده کردن یاد ...

ببینید »

چهارسو شنبه ۱۰ بهمن

« در برنامه‌ی این هفته مثل روال همیشگی چهارسو از ادبیات و نقاشی خواهیم گفت با یادی از رومن رولان و برگ زدن نقاشی‌های آسمانی آلفرد سیسلی، در ادامه پرسه‌ای خواهیم زد در عالم رقص و ...

ببینید »

چهارسو شنبه ۳ بهمن

« در برنامه‌ی این هفته از «سامِـــرسِت موآم» بریتانیایی خواهیم گفت و همین طور از پیتر بروگل نقاش هلندی، بعد از آن پرسه‌ای در هوای باله و کارتون خواهیم زد و در ادامه گزارشی خواهیم داشت ...

ببینید »

چهارسو شنبه ۲۶ دی

« در این شماره از ادگار آلن پو خواهیم گفت و همین طور از ادوارد مونک. در بخش پرسه به دو هنر نوین می رسیم و یک باله و یک انیمیشن کوتاه را به شما معرفی ...

ببینید »

چهارسو شنبه ۱۹ دی

« این هفته ما از ناظم حکمت خواهیم گفت و علاوه بر مرور اشعار پرشور او، گریزی هم به یکی از نمایشنامه های پرقدرتش خواهیم زد. علاوه بر اینها از هندریک آورکامپ Hendrick Avercamp و نقاشی ...

ببینید »