001-818-900-9945 contact@iranefardalive.com
انقلاب مخملین پهلوی ها دکتر منوچهر فرح بخش

چهارسو

چهارسو شنبه 7 شهریور

در این شماره‌ی چهارسو از ویلیام سارویانو ادبیات معاصر امریکا خواهیم گفت و همین طور از روفینو تامایو و سرزمین سراسر افسانه و اسطوره‌ی مکزیک. در بخش پرسه به دو هنر نو تر می‌رسیم و مثال ...

ببینید »

چهارسو شنبه 31 مرداد

در چهارسوی این هفته از گیوم آپولینـــــِر فرانسوی خواهیم گفت و شعرهای سودایی ش؛ پس از آن سراغ یکی دیگر از اهالی هنر فرانسه را می‌گیریم و نقاشی های اِنگـــِر را ورق خواهیم زد؛ در ادامه ...

ببینید »

چهارسو شنبه 24 مرداد

“در شماره این هفته و در بخش بقچه از دلددای ایتالیایی و مگریت بلژیکی خواهیم گفت که یکی در واقع‌گرایی به شهرت رسیده و دیگری در رنگ و هویت دادن به سبک فراواقعیت. در بخش پرسه ...

ببینید »

چهارسو شنبه 17 مرداد

در چهارسوی این هفته از محمود درویش فلسطینی خواهیم گفت و ادگار دگای فرانسوی؛ در پرسه مثال روال همیشگی برنامه‌های چهارسو یک باله و یک انیمیشن کوتاه را به تماشا خواهیم نشست و در بخش معرفی ...

ببینید »

چهارسو شنبه 10 مرداد

“در این شماره‌ی چهارسو از امیلی برونته‌ی برتانیایی خواهیم گفت و ون گوگ هلندی. در ادامه‌ به باله‌ی آنیوتا می رسیم دختری که اول بار با قلم قدرتمند آنتوان چخوف؛ از کوچه پس کوچه‌های زندگی واقعی ...

ببینید »

چهارسو شنبه 3 مرداد

“در برنامه‌ی این هفته، از ارنست همینگوی آمریکایی گفته‌ایم و زندگی و آثار این نویسنده‌ی بزرگ را مروری گذرا کرده‌ایم، در ادامه سری به فرانسه زده و از هنر نقاشی و مجسمه سازی مارسل دوشان یاد ...

ببینید »

چهارسو شنبه 27 تیر

«در این شماره‌ی چهارسو، از هاینریش بل آلمانی گفتیم و سهراب شهید ثالث ایرانی؛ در پرسه، از باله‌ی آپولو و فیلم خیلی کوتاهی که عطر چای نام گرفته تصاویری انتخاب کرده‌ایم و در سرک یاد یک ...

ببینید »

چهارسو شنبه 20 تیر

در این شماره چهارسو؛ دگربار به چهارسوی دنیای فرهنگ و هنر سرک کشیده‌‌ایم، در بقچه به آمریکای جنوبی رفته‌ و از دو هنرمند بسیار بزرگ این سرزمین خفته در جادو و اسطوره گفته‌ایم؛ در پرسه به ...

ببینید »