چهارسو

چهارسو شنبه 17 آبان

“برنامه ی این هفته هم مثال هفته های پیشین رنگارنگ و پر نقش و نگار است، نقشهایی که با جادوی هنر و ادبیات رنگ خورده اند تا ساعتی از هیاهوی دنیای سیاست زده دور شویم و ...

ببینید »

چهارسو شنبه 10 آبان

” دراین شماره ی چهارسو باز هم از شعر و داستان خواهیم گفت و از نقاشی و رقص، و در دنیای انیمیشن پرسه خواهیم زد، پس همراه باشید تا همه با هم در حوض شعر و ...

ببینید »

چهارسو شنبه 3 آبان

“در برنامه ی این هفته باز هم از شعرای بزرگ دنیا یاد کردیم و همین طور از یکی از بزرگترین نقاش های همه ی تاریخ، بخش باله و فیلم کوتاه ما هم همچنان برقرار است، همین ...

ببینید »

چهارسو شنبه 26 مهر

” در برنامه ی این هفته هم مثال تمام برنامه های قبل، یک بقچه ی فرهنگی خواهیم داشت که با شعر و نقاشی پر شده، در ادامه، پرسه ای به چهارسوی دنیای فرهنگ می زنیم و ...

ببینید »

چهارسو شنبه 19 مهر

در این شماره، طبق روال برنامه های قبل، به معرفی چهره های برجسته ی ادبیات خواهیم پرداخت، از دنیای رنگ و بوم و طرح و نقش صحبت خواهیم کرد؛ سری به دنیای رقص و نمایش خواهیم ...

ببینید »

چهارسو شنبه 12 مهر

“در این شماره‌ی چهارسو یاد ادگار آلن پو نویسنده‌ی شهیرآمریکایی را زنده خواهیم کرد؛ پس از آن نقاشی های رامبراند هلندی و رضا عباسی را ورق خواهیم زد، در ادامه در دنیای رقص و انیمیشین پرسه ...

ببینید »

چهارسو شنبه 5 مهر

“در این شماره‌ی چهارسو یادی می کنیم از ویلیام فاکنر داستان نویس برجسته‌ی آمریکایی؛ پس از آن نقاشی های آرتور راکهام بریتانیایی و ســـُمبات در کیورغیان ایرانی را ورق خواهیم زد و در ادامه در دنیای ...

ببینید »

چهارسو شنبه 29 شهريور

” در برنامه‌ی این هفته باز هم به چهارسوی دنیای فرهنگ و هنر سفر می کنیم. در این شماره ی چهارسو، یاد اُ. هنری، نویسنده ی برجسته ی آمریکایی، اِدگار دِگا ‏ نقاش شهیر فرانسوی و ...

ببینید »