چهارسو

چهارسو شنبه ۱۳ تیر

«در این شماره‌ی چهارسو از هرمان هسه؛ نویسنده‌ی بزرگ ادبیات آلمان خواهیم گفت و همین طور از زندگی و آثار و احوال عکاسی خواهیم گفت که با عشق بی انتهای خودش به “زن”، انقلابی در صنعت ...

ببینید »

چهارسو شنبه 6 تیر

“در برنامه‌ی این هفته، باز هم طبق روال همیشه ی چهارسو، از دو هنرمند بزرگ گفته و آثار و احوال یک نویسنده و یک عکاس را به صورت جداگانه در دو تکه‌ی بقچه مرور کرده‌ایم. در ...

ببینید »

چهارسو شنبه 30 خرداد

در این شماره‌ی چهارسو از جورج اوروِل انگلیسی و هوشنگ گلشیری ایرانی گفته‌ایم. در ادامه و در پرسه، ابتدا به باله‌ای می رسیم که موسیقی پیچیده شده در تار و پودش، از جمله برترین آثار خلق ...

ببینید »

چهارسو شنبه 23 خرداد

“در این شماره‌ی چهارسو هم بقچه‌ای خواهیم داشت که طبق معمول با ادبیات و نقاشی پر شده. در ادامه‌ی برنامه پرسه‌ای خواهیم زد به دنیای پر از رنگ و خاطره ی رقص و از باله‌ای تازه ...

ببینید »

چهارسو شنبه 16 خرداد

“در برنامه‌ی این هفته باز هم از چهارسوی دنیای هنر خواهیم گفت و جلوه‌های رنگ‌به‌رنگ آن. از ادبیات، این ستون خیمه‌ی فرهنگ و هنر، از نقاشی، این تصویر رویاهای دیرین بشر؛ از رقص و هنر یکی ...

ببینید »

چهارسو شنبه 9 خرداد

«در برنامه‌ی این هفته‌ی چهارسو، بقچه‌ای خواهیم‌ داشت که با مرور آثار و احوال یک نویسنده و یک نقاش پر شده. دو هنرمند برگزیده‌ی ما کافکای اهل چک و گوگن فرانسوی‌اند در ادامه‌ی برنامه گفتن از ...

ببینید »

چهارسو شنبه 2 خرداد

«در برنامه‌ی این هفته، باز هم بقچه‌ای آماده کرده‌ایم که با آثار و احوال یک شاعر و یک نقاش پر شده، در پرسه مثال تمام هفته‌های پیشین یک باله‌ی تازه معرفی خواهیم کرد و در ادامه ...

ببینید »

چهارسو شنبه 26 اردیبهشت

«در این شماره‌ی چهارسو به سراغ نلی زاکس و ادبیات آلمان رفته‌ایم و از نقاشی کهنسال ونیز سراغ گرفته‌ایم. پس از آن با یک باله‌ی متفاوت و یک انیمیشن کوتاه در دنیای رقص و موسیقی و ...

ببینید »