چهارسو شنبه 19 مهر

در این شماره، طبق روال برنامه های قبل، به معرفی چهره های برجسته ی ادبیات خواهیم پرداخت، از دنیای رنگ و بوم و طرح و نقش صحبت خواهیم کرد؛ سری به دنیای رقص و نمایش خواهیم زد و از باله ای تازه خواهیم گفت و همین طور گزارشی خواهیم داشت از کتاب های ممنوعه ای که اهل ادب خواندن آنها را به تمام زن های دنیا توصیه کرده اند… علاوه بر تمامی اینها یک بخش تازه هم خواهیم داشت که بی شک برای بسیاری به اندازه‌ی یک هدیه ی غافلگیرانه، دلنشین و خوشحال کننده است…

دانلود