بورسیه و سهمیه غیر قانونی در دانشگاه‌ها

با وجود گذشت نزدیک به یک دهه از جریان سهمیه‌های غیرقانونی دانشگاه و بورسیه‌های غیرقانونی که در زمان محمود احمدی نژاد به تعدادی از دانشجویان که واجد دریافت ان نبودند اعطا شده بود، انتقادها از آن همچنان ادامه دارد.
محمود صادقی، نماینده‌ی سابق مجلس با بیان این موضوع که بورسیه‌های غیر قانونی به دولت احمدی نژاد مربوط می‌شود، اظهارات سخنگوی کمیسیون اصل 90 درباره‌ی بورسیه‌های غیرقانونی را مربوط به دوران احمدی نژاد دانست و اظهار داشت اظهارات علی خضریان در خصوص مجرم بودن دولت قبل و وزرای علوم دولت قبل درباره بورسیه‌های قانونی صحیح نیست و این موضوع به دولت احمدی نژاد مربوط می‌شود.
وی در عین حال اظهار داشت دولت روحانی هم در خصوص بورسیه‌های غیرقانونی، از این نظر که با این بورسیه‌ها برخورد قانونی نکرده است،‌ مجرم و مقصر است.
این نماینده اصلاح‌طلب همچنین با اشاره به اینکه نهادهای نظارتی هم در این خصوص ورود کرده‌اند، اظهار داشت اقدامات در این خصوص در مجلس نهم و دهم مطرح شده‌اند.
وی خاطرنشان کرد برخی دستگاه‌ها به دولت روحانی در خصوص عدم برخورد با بورسیه‌های قانونی فشار وارد کردند که موجب شد در نهایت با این افراد با مسامحه برخورد شود. صادقی افزود تنها تعداد کمی از این افراد رد شدند.
صادقی همچنین اقدام غیرقانونی دولت روحانی را تعلل و مسامحه در برابر بورسیه‌های بدون آزمون دولت نهم و دهم دانست و گفت مسامحه وزارت علوم در این خصوص باعث اجحاف در حق بسیاری از داوطلبانی شده است که از حق پذیرش محروم شدند.
موضوع بورسیه‌های غیرقانونی از ابتدای روی کار‌امدن جمهوری اسلامی یک چالش جدی در جمهوری اسلامی است و گرچه به دلیل بالا بودن تعداد این سهمیه‌های قانونی در دولت احمدی نژاد و همزمانی آن با تنش‌های خیابانی در سال ۸۸، حساسیت بیشتری را ایجاد کرده است، اما از ابتدای روی کار آمدن جمهوری اسلامی تقریبا هیچگاه نبوده است که سهمیه‌های دانشگاهی، چه آنهایی که به استخدام استادان در دانشگاه‌ها مربوط می‌شود و چه سهمیه‌های مربوط به جایابی دانشگاهی و نیز سهمیه‌های مربوط به اعزام به خارج با لحاظ عدالت و در نظر گرفتن عدالت تحصیلی به افراد اعطا شده باشد.
تمامی افرادی که به نحوی در جمهوری اسلامی در رده‌های بالای سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی قرار دارند، از اصلاح‌طلب گرفته تا اصولگرا، همگی بر اساس همین سهمیه‌های غیر قانونی در دانشگاه استخدام شده، یا برای اعزام به خارج انتخاب شده‌اند و هیچگاه عدالت در این خصوص بین متقاضیان استخدام در دانشگاه یا اعزام به خارج برقرار نبوده است. ضمن اینکه مشاهدات نشان می‌دهد که در سال‌های حضور اصلاح‌طلبان در قدرت، این اصلاح‌طلبان بودند که با سرازیر کردن نیروهای موردنظر خود به دانشگاه‌ها، زمینه اصلی حضور اساتید با گرایش‌های ویژه حزبی را در دانشگاه‌ها فراهم ساختند. بسیاری از استادان در دانشگاه‌های کلیدی کشور و من‌جمله دانشگاه تهران هستند که تنها با یک امضای یکی از سران اصلاح‌طلب و حتی بدون گذراندن مقدمات استخدامی و طی مرحله‌ی پیمانی، به عنوان هیات علمی استخدام قطعی شده‌اند.