تفسیر خبر

تفسیر خبر ویژه برنامه ایست از تلویزیون ایران فردا به میزبانی جمشید چالنگی که در آن به بررسی و تحلیل مهمتربن موضوعات روز سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی میپردازیم.این برنامه هر دوشنبه تا جمعه در سه نوبت از تلویزیون ایران فردا پخش میشود. برای مکاتبه مستقیم با جمشید چالنگی اینجا را ببینید.

تفسیر خبر سه شنبه 25 فروردین

همراه با جمشید چالنگی در این شماره از تفسیر خبر گفتگویی داریم با میهمانان برنامه آقای “ناصر محمدی” روزنامه نگار و آقای “فریار اسدیان” نویسنده و تحلیلگر سیاسی و نگاهی خواهیم داشت به مهمترین رویدادها در ...

ببینید »

تفسیر خبر جمعه 21 فروردین

در این برنامه به میزبانی جمشید چالنگی و همراه با میهمانان جمعه شب های تفسیر خبر آقایان دکتر علیرضا نوری زاده (مدیر مرکز پژوهش های ایران و اعراب) و دکتر محسن سازگارا (مدیر مرکز مطالعات ایران ...

ببینید »

تفسیر خبر پنجشنبه 20 فروردین

در این شماره از تفسیر خبر به میزبانی “جمشید چالنگی” گفتگویی داریم با آقای “پرویز دستمالچی” نویسنده و پژوهشگر تاریخی و به تحلیل و بررسی پیامدهای تفاهم نامه هسته ای میان جمهوری اسلامی و گروه 1+5 ...

ببینید »

تفسیر خبر چهارشنبه 19 فروردین

میهمانان جمشید چالنگی در این شماره از تفسیر خبر خانم اعظم بهرامی (کارشناس محیط زیست) و آقای رامین پرهام (نویسنده و عضو اتحاد برای دموکراسی در ایران) هستند. در این برنامه به تحلیل و بررسی مهمترین ...

ببینید »

تفسیر خبر سه شنبه 18 فروردین

با درود فراوان حضور شما همراهان برنامه تفسیر خبر. میهمانان جمشید چالنگی در این شماره از برنامه آقایان جلال ایجادی استاد جامعه شناسی در پاریس و محمدرضا حیدری دیپلمات پیشین و از اعضای کمپین سفارت سبز ...

ببینید »

تفسیر خبر دوشنبه 17 فروردین

همراه با جمشید چالنگی در این شماره از تفسیر خبر گفتگویی داریم با میهمانان برنامه خانم دکتر دریا صفایی (فعال حقوق بشر)، آقای احمد رافت (روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی) و آقای آرمان چاروستایی (فعال سیاسی) ...

ببینید »

تفسیر خبر جمعه 14 فروردین

در این شماره از تفسیر خبر به میزبانی جمشید چالنگی و همراه با میهمانان برنامه آقایان دکتر علیرضا نوری زاده (مدیر مرکز پژوهش های ایران و اعراب) و دکتر محسن سازگارا (مدیر مرکز مطالعات ایران معاصر) ...

ببینید »

تفسیر خبر پنجشنبه 13 فروردین

همراه با جمشید چالنگی در این شماره از تفسیر خبر به گفتگو با میهمانان برنامه آقای “فرد صابری” فعال سیاسی لیبرال و آقای “یاسین اهوازی” عضو حزب همبستگی دموکراتیک اهواز می پردازیم و نگاهی خواهیم داشت ...

ببینید »