تفسیر خبر دوشنبه ۵ اسفند

درماندگی حکومت فقیه در برابر ویروس کرونا
میهمانان:
نیمه اول: خانم مهرنوش (از پرسنل مرکز بهداشت و درمان تهران) و دکتر حسن نایب هاشم (پزشک و مدافع حقوق بشر)
نیمه دوم: آقای روزبه اکرادی (فعال مدنی /تهران)
دوشنبه ۵ اسفند | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا
بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

یوتیوب فایل صوتی فایل صوتی کم حجم گوگل درایو