نگاه

نگاه برنامه ایست متفاوت با میزبانی علیرضا میبدی که در آن با دید و نگاهی متفاوت به تحلیل اخبار و رویدادهای سیاسی اجتماعی می پردازیم.

نگاه چهارشنبه 5 شهریور

در نیمه ی نخست این شماره از نگاه به ادامه گفتگو با دکتر اسماعیل نوری علا می پردازیم پیرامون فعالیت های فرهنگی و هنری ایشان. سپس با دکتر علی نیری فیزیکدان و استاد دانشگاه و دکتر ...

ببینید »

نگاه دوشنبه 3 شهریور

در این شماره از نگاه به ادامه گفتگو با دکتر علی نیری فیزیکدان و استاد دانشگاه می پردازیم پیرامون مبحث پیدایش کائنات، سپس در نیمه دوم برنامه همراه با دکتر اسماعیل نوری علا نگاهی می اندازیم ...

ببینید »

نگاه جمعه 31 مرداد

همراه با علیرضا میبدی در این برنامه گفتگویی داریم با دکتر حسام نوذری در ارتباط با کارکرد علم پزشکی در فضا. با ما همراه باشید. منتظر شنیدن نظرات شما در ارتباط با این برنامه هستیم.  

ببینید »

نگاه دوشنبه 27 مرداد

در این شماره از نگاه ابتدا به ادامه گفتگو با دکتر علی نیری فیزیکدان و استاد دانشگاه می پردازیم. سپس گفتگویی داریم با آقای امیرعباس فخرآور پیرامون جایگاه تاریخی ریچارد نیکسون سی و هفتمین رییس جمهور ...

ببینید »

نگاه جمعه 24 مرداد

در این شماره از نگاه گفتگویی داریم با دکتر علی نیری فیزیکدان و استاد دانشگاه در ارتباط با اهدای بالاترین نشان علمی ریاضیات ‘مدال فیلدز’ به مریم میرزاخانی ریاضیدان جوان ایرانی. با ما همراه باشید و ...

ببینید »

نگاه دوشنبه 20 مرداد

همراه با علیرضا میبدی در این برنامه گفتگویی داریم با دکتر علی نیری فیزیکدان و استاد دانشگاه پیرامون نظریه داروین، و در ادامه به گفتگو با مهندس فریبرز صهبا طراح معبد لوتوس یا معبد نیلوفر آبی ...

ببینید »

نگاه جمعه 17 مرداد

در این شماره از نگاه گفتگویی داریم با آقای امیرعباس فخرآور در ارتباط با وضعیت ارژنگ داوودی زندانی سیاسی، سپس به ادامه گفتگو با دکتر علی نیری فیزیکدان و استاد دانشگاه می پردازیم. با ما همراه ...

ببینید »

نگاه دوشنبه 13 مرداد

در این شماره از نگاه به ادامه گفتگو با دکتر اسماعیل نوری علا می پردازیم پیرامون فعالیت های فرهنگی و هنری ایشان. سپس گفتگویی داریم با دکتر علی نیری فیزیکدان و استاد دانشگاه در ارتباط با ...

ببینید »