نگاه

نگاه برنامه ایست متفاوت با میزبانی علیرضا میبدی که در آن با دید و نگاهی متفاوت به تحلیل اخبار و رویدادهای سیاسی اجتماعی می پردازیم.

نگاه جمعه 24 مرداد

در این شماره از نگاه گفتگویی داریم با دکتر علی نیری فیزیکدان و استاد دانشگاه در ارتباط با اهدای بالاترین نشان علمی ریاضیات ‘مدال فیلدز’ به مریم میرزاخانی ریاضیدان جوان ایرانی. با ما همراه باشید و ...

ببینید »

نگاه دوشنبه 20 مرداد

همراه با علیرضا میبدی در این برنامه گفتگویی داریم با دکتر علی نیری فیزیکدان و استاد دانشگاه پیرامون نظریه داروین، و در ادامه به گفتگو با مهندس فریبرز صهبا طراح معبد لوتوس یا معبد نیلوفر آبی ...

ببینید »

نگاه جمعه 17 مرداد

در این شماره از نگاه گفتگویی داریم با آقای امیرعباس فخرآور در ارتباط با وضعیت ارژنگ داوودی زندانی سیاسی، سپس به ادامه گفتگو با دکتر علی نیری فیزیکدان و استاد دانشگاه می پردازیم. با ما همراه ...

ببینید »

نگاه دوشنبه 13 مرداد

در این شماره از نگاه به ادامه گفتگو با دکتر اسماعیل نوری علا می پردازیم پیرامون فعالیت های فرهنگی و هنری ایشان. سپس گفتگویی داریم با دکتر علی نیری فیزیکدان و استاد دانشگاه در ارتباط با ...

ببینید »

نگاه جمعه 10 مرداد

در این شماره از نگاه به ادامه گفتگو با دکتر اسماعیل نوری علا می پردازیم پیرامون فعالیت های فرهنگی و هنری ایشان. با ما همراه باشید. منتظر شنیدن نظرات شما در ارتباط با این برنامه هستیم.

ببینید »

نگاه چهارشنبه 8 مرداد

در این شماره از نگاه به ادامه گفتگو با دکتر اسماعیل نوری علا می پردازیم پیرامون فعالیت های فرهنگی و هنری ایشان. با ما همراه باشید. منتظر شنیدن نظرات شما در ارتباط با این برنامه هستیم.

ببینید »

نگاه دوشنبه 6 مرداد

در این شماره از برنامه نگاه گفتگوی خود را ادامه می دهیم با دکتر علی نیری فیزیکدان و استاد دانشگاه در ارتباط با مبحث پیدایش کائنات در جهان. با ما همراه باشید و نگاه را با ...

ببینید »

نگاه جمعه 3 مرداد

در این شماره از نگاه گفتگوی خود را ادامه خواهیم داد با دکتر ساناز الستی رییس مرکز مطالعات اعدام در دنیا که به بررسی موضوع اعدام خواهیم پرداخت. منتظر شنیدن نظرات شما در ارتباط با موضوعات ...

ببینید »