نگاه

نگاه برنامه ایست متفاوت با میزبانی علیرضا میبدی که در آن با دید و نگاهی متفاوت به تحلیل اخبار و رویدادهای سیاسی اجتماعی می پردازیم.

نگاه دوشنبه 30 تیر

در این شماره از نگاه به ادامه گفتگو با دکتر اسماعیل نوری علا می پردازیم پیرامون فعالیت های فرهنگی و سینمایی ایشان. با ما همراه باشید. منتظر شنیدن نظرات شما در ارتباط با این برنامه هستیم.

ببینید »

نگاه جمعه 27 تیر

در این شماره از نگاه به ادامه گفتگو با مهندس فریبرز صهبا طراح معبد لوتوس یا معبد نیلوفر آبی (مادر معابد هند) خواهیم پرداخت، همچنین گفتگویی خواهیم داشت با خانم شعله شمس همسر استاد حسن شهباز ...

ببینید »

نگاه چهارشنبه 25 تیر

در این شماره از نگاه گفتگویی خواهیم داشت با مهندس فریبرز صهبا طراح معبد لوتوس یا معبد نیلوفر آبی (مادر معابد هند). این گل زیبا در هندوستان نشانه پاکی و روحانیتی است که همواره با عبادت ...

ببینید »

نگاه دوشنبه 23 تیر

در این شماره از برنامه نگاه ابتدا گفتگویی خواهیم داشت با دکتر علی نیری فیزیکدان و استاد دانشگاه در ارتباط با مبحث بیگ بنگ و پیدایش کائنات در دنیا، سپس با خانم لادن همایون صفت قهرمان ...

ببینید »

نگاه جمعه 20 تیر

در نیمه نخست این شماره از نگاه گفتگویی خواهیم داشت با خانم لادن همایون صفت قهرمان تکواندو پیرامون ورزش و ارتباط آن با سلامت جسم و روان، و در نیمه دوم برنامه به ادامه گفتگو با ...

ببینید »

نگاه چهارشنبه 18 تیر

در این شماره از برنامه نگاه به ادامه گفتگو با دکتر حسام نوذری خواهیم پرداخت در ارتباط با شیوع بیماری ابولا در غرب آفریقا، و همچنین گفتگویی خواهیم داشت با دکتر علی نیری فیزیکدان و استاد ...

ببینید »

نگاه دوشنبه 16 تیر

در این شماره از نگاه گفتگوی خود را ادامه خواهیم داد با دکتر ساناز الستی رییس مرکز مطالعات اعدام در دنیا که به بررسی موضوع اعدام خواهیم پرداخت، سپس با دکتر حسام نوذری به ادامه گفتگو ...

ببینید »

نگاه جمعه 13 تیر

در نیمه نخست این شماره از نگاه همراه با مهندس شاهین نژاد نگاهی خواهیم داشت به بحران عراق در منطقه و بررسی وضعیت نفتی آن. در نیمه دوم برنامه نیز به ادامه گفتگو با دکتر حسام ...

ببینید »