نگاه

نگاه برنامه ایست متفاوت با میزبانی علیرضا میبدی که در آن با دید و نگاهی متفاوت به تحلیل اخبار و رویدادهای سیاسی اجتماعی می پردازیم.

نگاه دوشنبه 12 آبان

در ادامه ی شماره های پیشین نگاه همراه با علیرضا میبدی به گفتگو با دکتر اسماعیل نوری علا می پردازیم پیرامون فعالیت های فرهنگی و هنری پیش از انقلاب ایشان. با ما همراه باشید و دیدگاه ...

ببینید »

نگاه جمعه 9 آبان

در ادامه ی شماره های پیشین نگاه همراه با علیرضا میبدی به گفتگو با دکتر اسماعیل نوری علا می پردازیم. با ما همراه باشید و دیدگاه های خود را در ارتباط با این برنامه برای ما ...

ببینید »

نگاه چهارشنبه 7 آبان

در ادامه ی شماره های پیشین نگاه به گفتگو با آقای “عباس شیر محمدی” عکاس ممتاز پانورامیک در کاخ سفید می پردازیم. با ما همراه باشید و نظرات خود را پیرامون موضوعات مطرح شده در برنامه ...

ببینید »

نگاه دوشنبه 5 آبان

در ادامه ی شماره های پیشین نگاه به گفتگو با آقای “عباس شیر محمدی” عکاس ممتاز پانورامیک در کاخ سفید می پردازیم. با ما همراه باشید و نظرات خود را پیرامون موضوعات مطرح شده در برنامه ...

ببینید »

نگاه چهارشنبه 30 مهر

در این شماره از نگاه به ادامه گفتگو با آقای دکتر حسام نوذری استاد دانشگاه و آقای عباس شیر محمدی عکاس ممتاز پانورامیک در کاخ سفید می پردازیم. با ما همراه باشید و نظرات خود را ...

ببینید »

نگاه دوشنبه 28 مهر

در ادامه ی شماره های پیشین نگاه همراه با علیرضا میبدی به گفتگو با دکتر اسماعیل نوری علا می پردازیم پیرامون فعالیت های فرهنگی و هنری پیش از انقلاب ایشان. با ما همراه باشید و دیدگاه ...

ببینید »

نگاه جمعه 25 مهر

در ادامه شماره های پیشین نگاه همراه با دکتر حسام نوذری سری می زنیم به شگفتی های حیات در اقیانوس. نگاه را با دوستان خود نیز به اشتراک بگذارید. منتظر شنیدن نظرات شما در ارتباط با ...

ببینید »

نگاه دوشنبه 21 مهر

در ادامه چند شماره ی پیشین نگاه به گفتگو با خانم دکتر ساناز الستی رییس مرکز مطالعات اعدام در جهان و استاد دانشگاه حقوق می پردازیم، سپس همراه با دکتر حسام نوذری سری می زنیم به ...

ببینید »