نگاه

نگاه برنامه ایست متفاوت با میزبانی علیرضا میبدی که در آن با دید و نگاهی متفاوت به تحلیل اخبار و رویدادهای سیاسی اجتماعی می پردازیم.

نگاه چهارشنبه 19 شهريور

در ادامه چند شماره ی پیشین نگاه به گفتگو با خانم دکتر ساناز الستی رییس مرکز مطالعات اعدام در جهان و استاد دانشگاه حقوق، و دکتر حسام نوذری استاد دانشگاه می پردازیم. با ما همراه باشید ...

ببینید »

نگاه دوشنبه 17 شهریور

در ادامه ی شماره های پیشین نگاه به گفتگو با دکتر اسماعیل نوری علا می پردازیم پیرامون فعالیت های فرهنگی و هنری پیش از انقلاب ایشان. با ما همراه باشید. منتظر شنیدن نظرات شما در ارتباط ...

ببینید »

نگاه جمعه 14 شهریور

در این برنامه همراه با علیرضا میبدی به ادامه گفتگو با دکتر حسام نوذری و دکتر علی نیری می پردازیم که نگاهی خواهیم داشت به پیشرفت های علمی و شگفتی های طبیعت. نگاه را با دوستان ...

ببینید »

نگاه دوشنبه 10 شهریور

در این شماره از نگاه به ادامه گفتگو با دکتر اسماعیل نوری علا می پردازیم پیرامون فعالیت های فرهنگی و هنری ایشان. با ما همراه باشید. منتظر شنیدن نظرات شما در ارتباط با این برنامه هستیم.

ببینید »

نگاه جمعه 7 شهریور

همراه با علیرضا میبدی در این برنامه به ادامه گفتگو با دکتر حسام نوذری می پردازیم در ارتباط با کارکرد علم پزشکی در فضا. با ما همراه باشید. منتظر شنیدن نظرات شما عزیزان هستیم.

ببینید »

نگاه چهارشنبه 5 شهریور

در نیمه ی نخست این شماره از نگاه به ادامه گفتگو با دکتر اسماعیل نوری علا می پردازیم پیرامون فعالیت های فرهنگی و هنری ایشان. سپس با دکتر علی نیری فیزیکدان و استاد دانشگاه و دکتر ...

ببینید »

نگاه دوشنبه 3 شهریور

در این شماره از نگاه به ادامه گفتگو با دکتر علی نیری فیزیکدان و استاد دانشگاه می پردازیم پیرامون مبحث پیدایش کائنات، سپس در نیمه دوم برنامه همراه با دکتر اسماعیل نوری علا نگاهی می اندازیم ...

ببینید »

نگاه جمعه 31 مرداد

همراه با علیرضا میبدی در این برنامه گفتگویی داریم با دکتر حسام نوذری در ارتباط با کارکرد علم پزشکی در فضا. با ما همراه باشید. منتظر شنیدن نظرات شما در ارتباط با این برنامه هستیم.  

ببینید »