نگاه

نگاه برنامه ایست متفاوت با میزبانی علیرضا میبدی که در آن با دید و نگاهی متفاوت به تحلیل اخبار و رویدادهای سیاسی اجتماعی می پردازیم.

نگاه چهارشنبه 19 آذر

در ادامه شماره های پیشین نگاه به گفتگو با دکتر “علی نیری” فیزیکدان و استاد دانشگاه می پردازیم. با ما همراه باشید. نظرات خود را پیرامون موضوعات مطرح شده در برنامه برای ما ارسال نمایید و ...

ببینید »

نگاه دوشنبه 17 آذر

در ادامه ی شماره های پیشین نگاه همراه با علیرضا میبدی به گفتگو با دکتر اسماعیل نوری علا می پردازیم. با ما همراه باشید و نظرات خود را پیرامون موضوعات مطرح شده در برنامه برای ما ...

ببینید »

نگاه جمعه 14 آذر

میهمان علیرضا میبدی در این شماره از نگاه آقای دکتر “حسام نوذری” هستند که با ایشان به ادامه گفتگو پیرامون پیشرفت های علم ژنتیک می پردازیم. با ما همراه شوید و نظرات خود را در ارتباط ...

ببینید »

نگاه چهارشنبه 12 آذر

در نیمه نخست این شماره از نگاه همراه با علیرضا میبدی گفتگویی داریم با امیرعباس فخرآور و در ادامه به گفتگو با دکتر علی نیری می پردازیم. نظرات خود را در ارتباط با این برنامه برای ...

ببینید »

نگاه دوشنبه 10 آذر

میهمانان علیرضا میبدی در این شماره از نگاه آقایان دکتر اسماعیل نوری علا و امیرعباس فخرآور هستند. با ما همراه باشید و نظرات خود را پیرامون موضوعات مطرح شده در برنامه برای ما ارسال نمایید.

ببینید »

نگاه جمعه 7 آذر

در این شماره از نگاه گفتگویی داریم با پروفسور “بیژن سعادت” استاد دانشگاه فلورانس در ایتالیا (استاد دانشگاه پهلوی شیراز قبل از انقلاب). نظرات خود را در ارتباط با این برنامه برای ما ارسال نمایید و ...

ببینید »

نگاه چهارشنبه 5 آذر

در ادامه شماره های پیشین نگاه به گفتگو با دکتر “علی نیری” فیزیکدان و استاد دانشگاه می پردازیم. با ما همراه باشید. نظرات خود را پیرامون موضوعات مطرح شده در برنامه برای ما ارسال نمایید و ...

ببینید »

نگاه دوشنبه 3 آذر

در ادامه ی شماره های پیشین نگاه همراه با علیرضا میبدی به گفتگو با دکتر اسماعیل نوری علا می پردازیم. با ما همراه باشید و نظرات خود را پیرامون موضوعات مطرح شده در برنامه برای ما ...

ببینید »