نگاه

نگاه برنامه ایست متفاوت با میزبانی علیرضا میبدی که در آن با دید و نگاهی متفاوت به تحلیل اخبار و رویدادهای سیاسی اجتماعی می پردازیم.

نگاه دوشنبه 2 تیر

در این شماره از برنامه نگاه گفتگوی خود را ادامه خواهیم داد با دکتر حسام نوذری پیرامون حقایق تاریخی مصر، و در ادامه گفتگویی خواهیم داشت با دکتر عزیزاله سلیمپور در ارتباط با زندگی روبرت حسین ...

ببینید »

نگاه جمعه 30 خرداد

در نیمه نخست این شماره از برنامه نگاه گفتگوی خود را ادامه خواهیم داد با دکتر حسام نوذری پیرامون گذشته مصر، و در نیمه دوم برنامه گفتگویی خواهیم داشت با آقایان مهندس شاهین نژاد و دکتر ...

ببینید »

نگاه چهارشنبه 28 خرداد

در این شماره از برنامه نگاه گفتگویی خواهیم داشت با مهندس شاهین نژاد در تگزاس، پیرامون عملیات گروه اسلامی داعش در قسمت شمال و شمال غرب عراق و جایگاه آن منطقه از نظر منابع گاز و ...

ببینید »

نگاه جمعه 26 اردیبهشت /ق3

در این شماره از برنامه نگاه به ادامه گفتگو با دکتر ساناز الستی رئیس مرکز مطالعات اعدام در جهان و استاد دانشگاه حقوق خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید و این برنامه را با دیگران به ...

ببینید »