001-818-900-9945 contact@iranefardalive.com
انقلاب مخملین پهلوی ها دکتر منوچهر فرح بخش

نگاه چهارشنبه ۲۰ دی

در این شماره از نگاه همراه با علیرضا میبدی به گفتگو با دکتر مسعود نقره کار (نویسنده)  می پردازیم و سری می زنیم  به جنبش و قیام مردمی در قلب خاورمیانه یعنی ایران میهن عزیزمان، علیه نظام فاسد جمهوری اسلامی و نگرانی دیگر کشورهای منطقه از گسترش و سرایت جنبش و قیام مردمی ایران برای مردم سایر کشورهای خاورمیانه تا علیه قدرت های دیکتاتوری کشورشان به پا خیزند.. با ما همراه باشید و نگاه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و نظرات خود را در ارتباط با این برنامه برای ما ارسال نمایید.

یوتیوب دانلود فایل صوتی