نگاه چهارشنبه ۲۰ دی

در این شماره از نگاه همراه با علیرضا میبدی به گفتگو با دکتر مسعود نقره کار (نویسنده)  می پردازیم و سری می زنیم  به جنبش و قیام مردمی در قلب خاورمیانه یعنی ایران میهن عزیزمان، علیه نظام فاسد جمهوری اسلامی و نگرانی دیگر کشورهای منطقه از گسترش و سرایت جنبش و قیام مردمی ایران برای مردم سایر کشورهای خاورمیانه تا علیه قدرت های دیکتاتوری کشورشان به پا خیزند.. با ما همراه باشید و نگاه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و نظرات خود را در ارتباط با این برنامه برای ما ارسال نمایید.

یوتیوب دانلود فایل صوتی