نگاه جمعه ۱۵ دی

در این شماره از نگاه همراه با علیرضا میبدی به گفتگو با دکتر محسن سازگارا می پردازیم و سری می زنیم به تجربیات و خاطرات گذشته ایشان در دوران قبل و بعد از انقلاب و نگرانی دیگر کشورهای منطقه از گسترش و سرایت جنبش و قیام مردمی ایران برای مردم سایر کشورهای خاورمیانه تا علیه قدرت های دیکتاتوری کشورشان به پا خیزند.. با ما همراه باشید و نگاه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و نظرات خود را در ارتباط با این برنامه برای ما ارسال نمایید.

یوتیوب دانلود فایل صوتی