نگاه

نگاه برنامه ایست متفاوت با میزبانی علیرضا میبدی که در آن با دید و نگاهی متفاوت به تحلیل اخبار و رویدادهای سیاسی اجتماعی می پردازیم.

نگاه چهارشنبه 24 تیر

در این شماره از نگاه همراه با علیرضا میبدی به گفتگو با دکتر حسام نوذری (دکترای علوم بهداشت و زیست شناسی و استاد دانشگاه) می پردازیم. با ما همراه باشید و “نگاه” را با دوستان خود ...

ببینید »

نگاه دوشنبه 22 تیر

در این شماره از نگاه همراه با علیرضا میبدی به گفتگو با دکتر “علی نیری” ( فیزیکدان و استاد دانشگاه ) می پردازیم و نگاهی خواهیم داشت به تازه ترین دستاوردهای علم فیزیک. با ما همراه ...

ببینید »

نگاه جمعه 19 تیر

در این شماره از نگاه همراه با علیرضا میبدی به گفتگو با دکتر “علی نیری” ( فیزیکدان و استاد دانشگاه ) می پردازیم و نگاهی خواهیم داشت به تازه ترین دستاوردهای علم فیزیک. با ما همراه ...

ببینید »

نگاه چهارشنبه 17 تیر

در این شماره از نگاه همراه با علیرضا میبدی به گفتگو با دکتر “علی نیری” ( فیزیکدان و استاد دانشگاه ) می پردازیم. با ما همراه باشید و “نگاه” را با دوستان خود به اشتراک بگذارید ...

ببینید »

نگاه دوشنبه 15 تیر

همراه با علیرضا میبدی در این شماره از نگاه به گفتگو با میهمان برنامه آقای مهندس “شاهین نژاد” کارشناس نفت می پردازیم. با ما همراه باشید و نظرات خود را پیرامون موضوعات مطرح شده در برنامه ...

ببینید »

نگاه جمعه 12 تیر

در ادامه شماره های پیشین نگاه همراه با علیرضا میبدی به گفتگو با دکتر “محسن سازگارا” می پردازیم و سری می زنیم به تجربیات و خاطرات گذشته ایشان در دوران قبل و بعد از انقلاب. با ...

ببینید »

نگاه چهارشنبه 10 تیر

همراه با علیرضا میبدی در این شماره از نگاه به گفتگو با آقای دکتر “مشیت رحمانی” می پردازیم و نگاهی خواهیم داشت به مساله اقتصاد در جهان. با ما همراه باشید و “نگاه” را با دوستان ...

ببینید »

نگاه دوشنبه 8 تیر

در ادامه شماره های پیشین نگاه همراه با علیرضا میبدی به گفتگو با دکتر “محسن سازگارا” می پردازیم و سری می زنیم به تجربیات و خاطرات گذشته ایشان در دوران قبل و بعد از انقلاب. با ...

ببینید »