نگاه

نگاه برنامه ایست متفاوت با میزبانی علیرضا میبدی که در آن با دید و نگاهی متفاوت به تحلیل اخبار و رویدادهای سیاسی اجتماعی می پردازیم.

نگاه چهارشنبه 17 دی

میهمانان این شماره از نگاه آقای دکتر “علی نیری” فیزیکدان و استاد دانشگاه و آقای “شایان آریا” تحلیلگر سیاسی هستند. با ما همراه باشید و نظرات خود را پیرامون موضوعات مطرح شده در برنامه برای ما ...

ببینید »

نگاه دوشنبه 15 دی

میهمان علیرضا میبدی در این شماره از نگاه آقای مهندس شاهین نژاد هستند که با ایشان نگاهی می اندازیم به دلایل کاهش قیمت نفت. با ما همراه شوید و نظرات خود را پیرامون موضوعات مطرح شده ...

ببینید »

نگاه چهارشنبه 10 دی

در ادامه شماره های پیشین نگاه به گفتگو با دکتر “علی نیری” فیزیکدان و استاد دانشگاه می پردازیم. با ما همراه باشید. نظرات خود را پیرامون موضوعات مطرح شده در برنامه برای ما ارسال نمایید و ...

ببینید »

نگاه دوشنبه 8 دی

در ادامه ی شماره های پیشین نگاه همراه با علیرضا میبدی به گفتگو با دکتر اسماعیل نوری علا می پردازیم در ارتباط با زندگی روشنفکران قبل از انقلاب و سیر تحول در امور فرهنگی و هنری. ...

ببینید »

نگاه جمعه 5 دی

میهمان علیرضا میبدی در این شماره از نگاه آقای دکتر “حسام نوذری” هستند که با ایشان نگاهی خواهیم داشت به پدیده ای زیبا در طبیعت به نام (Hummingbird) یا مرغ مگس خوار. با ما همراه شوید ...

ببینید »

نگاه چهارشنبه 3 دی

در ادامه شماره های پیشین نگاه به گفتگو با دکتر “علی نیری” فیزیکدان و استاد دانشگاه می پردازیم. با ما همراه باشید. نظرات خود را پیرامون موضوعات مطرح شده در برنامه برای ما ارسال نمایید و ...

ببینید »

نگاه دوشنبه 1 دی

در نیمه نخست این شماره از نگاه به گفتگو با آقای “عباس شیر محمدی” (عکاس ممتاز پانورامیک در کاخ سفید) می پردازیم. و در ادامه گفتگویی داریم با آقای “اسماعیل نوری علا” در ارتباط با زندگی ...

ببینید »

نگاه جمعه 28 آذر

میهمان علیرضا میبدی در این شماره از نگاه آقای دکتر “حسام نوذری” هستند که با ایشان به گفتگو پیرامون مبحث باکتری ها و نقش آنها در ایجاد ساختار مغز می پردازیم. با ما همراه شوید و ...

ببینید »