کوچ ایرانیان

کوچ ایرانیان یکشنبه ها در سه نوبت از تلویزیون ایرا فردا پخش میشود. پخش اول ساعت 22:30 به وقت تهران خواهد بود. این صفحه آرشیو کل برنامه های پخش شده را در دسترس شما قرار میدهد. کافی است موس خود را به سمت پایین بکشید تا برنامه ها را به ترتیب شماره تماشا کنید.

کوچ ایرانیان ۱۵۵ – مروری بر چهل سال سیاه

در این شماره از کوچ ایرانیان شاهد مصاحبه اختصاصی با امیر اصلان افشار «رئیس تشریفات دربار شاهنشاهی» مربوط به خاطرات واپسین روزهای شاه ایران و همچنین گفتگویی خواهیم داشت با دکتر کاظم کردوانی (استاد دانشگاه – ...

ببینید »