کوچ ایرانیان 195 – مروری بر چهل و دو سال سیاه

در این شماره از کوچ ایرانیان همراه با علی لیمونادی به بخش دوم گفتگو با آقای دکتر مهران براتی (جامعه شناس – کارشناس امور بین الملل) خواهیم پرداخت.

یوتیوب فایل صوتی