کوچ ایرانیان 196 – مروری بر چهل و دو سال سیاه

در این شماره از کوچ ایرانیان همراه با علی لیمونادی به گفتگو با خانم نیلوفر بیضایی (کارگردان تئاتر) خواهیم پرداخت.

یوتیوب فایل صوتی