کوچ ایرانیان 201 – مروری بر چهل و دو سال سیاه

در این شماره از کوچ ایرانیان همراه با علی لیمونادی به بخش سوم گفتگو با آقای مهدی فتاپور (فعال سیاسی چپ) و خانم مریم سطوت (فعال سیاسی) خواهیم پرداخت.

یوتیوب فایل صوتی