001-818-900-9945 contact@iranefardalive.com
انقلاب مخملین پهلوی ها دکتر منوچهر فرح بخش

کوچ ایرانیان

کوچ ایرانیان یکشنبه ها در سه نوبت از تلویزیون ایرا فردا پخش میشود. پخش اول ساعت 22:30 به وقت تهران خواهد بود. این صفحه آرشیو کل برنامه های پخش شده را در دسترس شما قرار میدهد. کافی است موس خود را به سمت پایین بکشید تا برنامه ها را به ترتیب شماره تماشا کنید.

کوچ ایرانیان / فصل سوم قسمت 98

در این شماره از کوچ ایرانیان شاهد بخش دوم از گفتگوی علی لیمونادی با دکتر نصرت‌الله جهانشاهلو افشار (اردیبهشت ۱۲۹۲ برابر با ۱۹۱۳ (میلادی) در تهران – ۱۲ مهر ۱۳۹۱ برلین، آلمان) خواهیم بود. با ما ...

ببینید »

کوچ ایرانیان / فصل سوم قسمت 97

در این شماره از کوچ ایرانیان شاهد گفتگوی علی لیمونادی با دکتر نصرت‌الله جهانشاهلو افشار (اردیبهشت ۱۲۹۲ برابر با ۱۹۱۳ (میلادی) در تهران – ۱۲ مهر ۱۳۹۱ برلین، آلمان) خواهیم بود. با ما همراه باشید و ...

ببینید »

کوچ ایرانیان / فصل سوم قسمت 96

در این شماره از کوچ ایرانیان شاهد بخش سوم گفتگوی علی لیمونادی با دکتر امیر اصلان افشار رئیس تشریفات دربار شاهنشاهی خواهیم بود. با ما همراه باشید و نظرات و دیدگاههای خود را پیرامون موضوعات مطرح ...

ببینید »

کوچ ایرانیان / فصل سوم قسمت 95

در این شماره از کوچ ایرانیان شاهد بخش دوم گفتگوی علی لیمونادی با دکتر امیر اصلان افشار رئیس تشریفات دربار شاهنشاهی خواهیم بود. با ما همراه باشید و نظرات و دیدگاههای خود را پیرامون موضوعات مطرح ...

ببینید »

کوچ ایرانیان / فصل سوم قسمت 94

در این شماره از کوچ ایرانیان شاهد گفتگوی علی لیمونادی با دکتر امیر اصلان افشار رئیس تشریفات دربار شاهنشاهی خواهیم بود. با ما همراه باشید و نظرات و دیدگاههای خود را پیرامون موضوعات مطرح شده در ...

ببینید »

کوچ ایرانیان / فصل سوم قسمت 93

در این شماره از کوچ ایرانیان در ادامه بحث سه هفته ی گذشته شاهد بخش آخر گفتگوی علی لیمونادی با مهدی خان بابا تهرانی خواهیم بود. با ما همراه باشید و کوچ ایرانیان را با دوستان ...

ببینید »

کوچ ایرانیان / فصل سوم قسمت 92

در این شماره از کوچ ایرانیان در ادامه بحث هفته ی گذشته شاهد بخش سوم گفتگوی علی لیمونادی با مهدی خان بابا تهرانی خواهیم بود. با ما همراه باشید و کوچ ایرانیان را با دوستان و ...

ببینید »

کوچ ایرانیان / فصل سوم قسمت 91

در این شماره از کوچ ایرانیان در ادامه بحث هفته ی گذشته شاهد بخش دوم گفتگوی علی لیمونادی با مهدی خان بابا تهرانی خواهیم بود. با ما همراه باشید و کوچ ایرانیان را با دوستان و ...

ببینید »