کوچ ایرانیان

کوچ ایرانیان یکشنبه ها در سه نوبت از تلویزیون ایرا فردا پخش میشود. پخش اول ساعت 22:30 به وقت تهران خواهد بود. این صفحه آرشیو کل برنامه های پخش شده را در دسترس شما قرار میدهد. کافی است موس خود را به سمت پایین بکشید تا برنامه ها را به ترتیب شماره تماشا کنید.

کوچ ایرانیان / فصل چهارم قسمت ۱۱۸

در این شماره و در ادامه برنامه هفته گذشته کوچ ایرانیان، نگاهی خواهیم داشت به سی سال قبل و مهاجرت تعداد زیادی از ایرانیان به کشورهای دور و نزدیک. در نگاه به کوچ ایرانیان با ما ...

ببینید »

کوچ ایرانیان / فصل چهارم قسمت 117

در این شماره از برنامه نگاهی خواهیم داشت به سی سال قبل و مهاجرت تعداد زیادی از ایرانیان به کشورهای دور و نزدیک .  در نگاه به کوچ ایرانیان با ما همراه باشید تا روزی با ...

ببینید »

کوچ ایرانیان / فصل چهارم قسمت ۱۱۵

در این شماره از برنامه نگاهی خواهیم داشت به سی سال قبل و  جنگ ایران و عراق، ترور فعالان سیاسی خارج از کشور، کشتار دگر اندیشان داخل کشور و کوچ بزرگ ایرانیان. در نگاه به کوچ ...

ببینید »

کوچ ایرانیان / فصل چهارم قسمت ۱۱۳

در این شماره از برنامه کوچ ایرانیان به ادامه گفتگوی هفته گذشته با آقای عبدالله قراگوزلو روزنامه نگار و نماینده مجلس می پردازیم. در نگاه به کوچ ایرانیان با ما همراه باشید تا روزی با هم ...

ببینید »

کوچ ایرانیان / فصل چهارم قسمت ۱۱۲

در این شماره از برنامه کوچ ایرانیان گفتگویی خواهیم داشت با عبدالله قراگوزلو روزنامه نگار و نماینده مجلس. در نگاه به کوچ ایرانیان با ما همراه باشید تا روزی با هم آن را به پایان برسانیم.

ببینید »

کوچ ایرانیان / فصل چهارم قسمت ۱۰۷

در این شماره از کوچ ایرانیان به ادامه گفتگوی هفته گذشته با دکتر ابوالحسن بنی صدر رئیس جمهور سابق ایران می پردازیم. در نگاه به کوچ ایرانیان با ما همراه باشید تا روزی با هم آن ...

ببینید »