کوچ ایرانیان 185 – مروری بر چهل و دو سال سیاه

در این شماره از کوچ ایرانیان همراه با علی لیمونادی به گفتگو با آقای دکتر منوچهر رزم آرا (پزشک) خواهیم پرداخت.

یوتیوب فایل صوتی