کوچ ایرانیان 194 – مروری بر چهل و دو سال سیاه

در این شماره از کوچ ایرانیان همراه با علی لیمونادی به گفتگو با آقای دکتر مهران براتی (فعال سیاسی) خواهیم پرداخت.

یوتیوب فایل صوتی