پادکست سکولار دموکرات ها

برای یک زندگی معمولی – قسمت چهاردهم: نقش ایدئولوژی

نقش ایدئولوژی در آفرینش زندگی غیر معمولی #جانم_فدای_ایران #من_وکالت_میدهم #مهسا_امینی #اعتصابات_#اسماعیل_نوری_علا سراسری #ایران#تهران#اروپا#مهسا_امینی#انقلاب_ملی #پارتی_بازی #دموکراسی #سکولاریسم #زن_زندگی_آزادی #حقوق_بشر

ببینید »