از مشروطه تا سکولار دموکراسی- قسمت چهاردهم: از مرزبندی تا ادراک 

آنچه درک شده نابود نمی شود بلکه مغز آن را به قسمت دیگری می فرستد که حافظه نام دارد. حافظه همان بایگانی و آرشیو تجربه هائی است که انسان آنها را در برخورد با محیط دریافت می کند.

یوتیوب