پادکست سکولار دموکرات ها

پادکست سکولار دموکرات ها – از باورها تا تشکیل نهادها و تلاش برای جدایی نهاد مذهب از سایر نهادها

سکولاریسم به معنای جدایی نهاد مذهب از تمامی نهادهای حکومتی ست. آشتی نهاد مذهب با نهاد علم و دانش، از اهداف انقلاب فرهنگی بود که با دستور خمینی تعطیلی دانشگاه‌ها به مدت بیش از دو سال ...

ببینید »