Blog Archives

در جستجوی عدالت پنجشنبه 11 مهر

در این برنامه همراه با دکتر سیروس مشکی (حقوقدان) نگاهی داریم به مباحث حقوقی و اجتماعی و عدالت در ایران و همچنین عرصه بین الملل. با ما همراه باشید و نظرات خود را پیرامون مسائل مطرح ...

ببینید »

دانش نوین – روانشناسی از دیدگاه علم

موضوع برنامه: مرگ و مراحل سوگواری. دانش نوین – روانشناسی از دیدگاه علم, برنامه ای است از تلویزیون ایران فردا به میزبانی دکتر مهرنگ خزاعی روانشناس بالینی که هدفش گسترش علم روانشناسی, بررسی تئوری دانشمندان و ...

ببینید »

تفسیر خبر پنجشنبه 11 مهر

امشب در تفسیر خبر: ایدز ، هدیه الهی فقیه به مردم! و اخبار ویژه دیگر از جمهوری فقیه و در بخش دوم برنامه: ایران یک کشورست، آزمایشگاه سیاسی نیست. با امید به فردایی بهتر

ببینید »

آپوزیت 297‎

در برنامه این هفته، نخست، افتتاح سامانه در قوّه قضاییه، توجیه قیمت رب گوجه فرنگی، توضیحات وزیر صنعت به اعتراضات کارخانه هپکو، ریشه ناخالصی در گندم، زمینخواری در سواحل مکران، و احداث ترمینال مواد خام بررسی ...

ببینید »