آپوزیت 297‎

در برنامه این هفته، نخست، افتتاح سامانه در قوّه قضاییه، توجیه قیمت رب گوجه فرنگی، توضیحات وزیر صنعت به اعتراضات کارخانه هپکو، ریشه ناخالصی در گندم، زمینخواری در سواحل مکران، و احداث ترمینال مواد خام بررسی شده، سپس تهدید پهبادی سردار اسلام، درخواست ریسک اروپا توسط سفیر اسلام، نطق نماینده اسلام و بطور کلی پیروزیهای دیپلماسی اسلامی، مورد راستی آزمایی قرار می‌گیرد.

دانلود