سازهای ناکوک گوش نواز نیستند – بخش سی و نهم

ویژه برنامه سازهای ناکوک گوش نواز نیستند از تلویزيون ایران فردا. با ما همراه باشید. منتظر شنیدن نظرات شما عزیزان در ارتباط با این برنامه هستیم.

یوتیوب

ویژه برنامه ای با حضور علیرضا نوری زاده و میزبانی علیرضا میبدی. در این برنامه پیرامون برگزاری تظاهرات سکوت در زاهدان و ایذه در تداوم جنبش زن،زندگی،آزادی، سخنرانی یک روحانی…

نیمه نخست : هوای مرگ آفرین شهرهای بزرگ در ایران میهمان : دکتر نامدار بقايی یزدی نیمه دوم : موج اعدام ها در ایران میهمان : افشین نریمان دوشنبه 13…