Blog Archives

تفسیر خبر جمعه 22 شهریور‎

آیا حکومت فقیه پایگاهی مردمی دارد؟ و نگاهی به پی آمدهای بحران اتمی حکومت فقیه برای مردم ایران میهمانان: آقایان علیرضا نوری زاده و الهیار کنگرلو امشب در تفسیر خبر با امید به فردایی بهتر

ببینید »

صفحه یک جمعه 22 شهریور

با ما همراه باشید در مروری بر آخرین خبرها و بررسی مطبوعات در “ایران فردا”. با به اشتراک گذاری این برنامه دوستان خود را نیز در جریان اخبار و رویدادها قرار دهید.

ببینید »

نگاه جمعه 22 شهریور

در این شماره از نگاه همراه با علیرضا میبدی به گفتگو با دکتر محسن سازگارا می پردازیم و سری می زنیم به تجربیات و خاطرات گذشته ایشان در دوران قبل و بعد از انقلاب. با ما ...

ببینید »