تفسیر خبر جمعه 22 شهریور‎

آیا حکومت فقیه پایگاهی مردمی دارد؟
و نگاهی به پی آمدهای بحران اتمی حکومت فقیه برای مردم ایران
میهمانان: آقایان علیرضا نوری زاده و الهیار کنگرلو
امشب در تفسیر خبر
با امید به فردایی بهتر

یوتیوب دانلود فایل صوتی فایل صوتی کم حجم گوگل درایو