تداوم چالش درباره افزایش قیمت بنزین

پس از ماه‌ها کشمکش بر سر این موضوع که برای جلوگیری از تبعیض در حوزه‌ی سوخت و تاکید بر اینکه برای جلوگیری از این تبعیض باید یارانه بنزین به همه‌ی مردم پرداخت شود که فقط افراد ماشین دار از آن یارانه بهره‌مند نشوند، خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرده است که طرح واریز یارانه بنزین به حساب هر ایرانی، از اولویت دولت و برنامه اقتصادی دولت خارج شده است.
وی اظهار داشت به این دلیل که در دولت چند موضوع تصمیم‌گیری اقتصادی دیگر مدنظر بوده است، این طرح فعلا از اولویت خارج شده است. خاندوزی تصریح کرده است که فعلا تصمیم دولت این است که ابتدا در مورد سیاست‌های اولویت دار تصمیم‌گیری کند و بعد پرونده جدید باز کند.وزیر اقتصاد تاکید کرده است که فعلا اولویت تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری برای این طرح وجود ندارد.
وی همچنین ضمن تایید اجرای این طرح که به صورت پایلوت در کیش و قشم اجرا شده است، گفته است طرح پرداخت یارانه بنزین که به صورت پایلوت در کیش و قشم انجام شده، فعلا در آن مناطق متوقف نمی‌شود.
خاندوزی دلیل اجرای این طرح در کیش و قشم را احصای مشکلات فنی این طرح دانسته و گفته است که در حال حاضر مشکلات فنی این طرح کاملا شناسایی و مرتفع شده‌اند.
این اظهارات در حالی عنوان می‌شود که وقت زیادی از دولت، کارشناسان و گفتگوها و مصاحبه‌ها در دو سال اخیر به موضوع پرداخت یارانه‌ی بنزین به تمامی مردم ایران اختصاص یافته است و بارها تاکید کرده‌اند که بهترین طرح در عادلانه‌سازی پرداخت یارانه بنزین این است که این یارانه به صورت نقدی به تمام مردم ایران پرداخت شود.
با توجه به زمزمه‌های مربوط به افزایش قیمت بنزین و همچنین خالی بودن خزانه‌ی دولت که حتی پرداخت یارانه‌های فعلی را هم با دشواری مواجه کرده است، به نظر می‌رسد که تغییر برنامه‌ی دولت در خصوص عدم پرداخت یارانه بنزین به تمامی مردم ایران، و به ازای هر کارت ملی، به دلیل تصمیم دولت به افزایش قیمت بنزین باشد که با وجود انکارها به نظر می‌رسد که برنامه‌ی اصلی دولت در ماه‌های آینده است.