علی باقری و چالش مذاکرات احیا برجام

علی باقری معاون سیاسی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی که قرار است هفته اینده ریاست مذاکرات با قدرتهای بزرگ در مورد برجام را وین برعهده بگیرد ، در مصاحبه ای گفت لغو تمام تحریم‌های مربوط به برجام از جمله تحریم‌های اعمال شده ذیل چارچوب کمپین فشار حداکثری، شرط لازم برای موفقیت مذاکرات است.
وی افزود درخواست برای تضمین از طرف دیگر برای عدم خروج از توافق، عدم اعمال تحریم‌های جدید و عدم بازگرداندن یا اعمال مجدد تحریم‌های قبلی با این هدف دنبال می‌شود که این احتمال خنثی شود که هرج‌ومرج سیاسی در ایالات متحده بر رفتارهای بین‌المللی این کشور تأثیر بگذارد.
باقری تأکید کرد متأسفانه، سیاست شکست‌خورده دنبال کردن کمپین فشار حداکثری که در دولت ترامپ شروع شد، همچنان در دستورکار دولت بایدن است.و رئیس جمهور بایدن به‌منظور خلاص کردن خود از آنچه ما به‌عنوان سردرگمی سیاسی و دنبال کردن سیاست‌های شکست‌خورده و غیر انسانی دولت ترامپ می‌بینیم، باید تحریم‌ها را لغو کند وی با اشاره به لزوم آزادسازی پول‌های بلوکه شده ایران از سوی بریتانیا گفت اروپایی‌ها باید عدم پیروی از تعهدات برجامی خود را از طریق گام‌هایی عملی برای رفع تحریم‌ها، جبران کنند وی افزود ما موضع‌گیری در قبال دیگر کشورها را بر اساس منافع خود تعیین می‌کنیم و روابط و تعامل آن‌ها با ایالات متحده برای ما اهمیت ندارد. کشوری که در میز مذاکرات کرسی دارد باید قادر باشد سیاست‌های مستقلی را دنبال کند وگرنه چه لزومی دارد بر سر این میز حاضر شود.
بنظ می رسد باقری در این توهمم به سر میبرد که میتوانند بدون داشتن انعطلف و اقدام هماهنگ برای بازگشت دو کشور به برجام، امریکا به راحتی تحریمها را لغو خواهد کرد و برای عدم خروج هم تضمین خواهدداد . موضوعی که بنظر میرسد عملا امکان ناپذیر خواهد بود.
و با این شعارها بعید است بتوانند به توافقی دست پیدا کنند.