هشدار در مورد امکان سریع ساخت بمب اتمی توسط ایران

به گزارش رویترز روزنامه نیویورک تایمز آمریکا در گزارشی که توسط موسسه علوم امنیت بین المللی به عنوان یک گروه متخصص در زمینه تحلیل نتایج آژانس انرژی اتمی منتشر شده، گفته که ایران در مدت حدود یک ماه می تواند مواد کافی برای سوخت رسانی به یک سلاح هسته ای را در اختیار داشته باشد.
به گزارش نیو یورک تایمز غنی سازی شصت درصدی اورانیوم در تابستان، که سطحی نزدیک به سطح بمب است، تهران را قادر به تولید سوخت یک بمب هسته ای در ظرف یک ماه کرده است.براساس گزارش این روزنامه، ایران می تواند سوخت دومین سلاح را در کمتر از سه ماه و سومین سلاح را در کمتر از پنج ماه تولید کند.نیویورک تایمز افزود با این حال، ساخت کلاهک هسته ای بسیار بیشتر طول خواهد کشید.
دیوید آلبرایت از روسای تیمی که بر تهیه این گزارش نظارت داشته، هشدار داده است که رفتارهای ایران به تلاش های دولت جدید این کشور برای جستجوی شرایط مطلوبتر در مذاکرات مربوط به بازگرداندن توافق هسته ای حکایت دارد.وی افزود باید مراقب باشیم و اجازه ندهیم آنها ما را بترسانند.چند روز پیش یائیر لاپید وزیر خارجه اسراییل نیز هشدار داد ایران در آستانه دستیابی به زرادخانه هسته ای است.