تلاش کره جنوبی برای اطمینان خاطر دادن به کره شمالی

به گزارش رویترز باتوجه به امکان انجام رزمایش جدید امریکا و کره جنوبی سخنگوی و هشدار خواهر رهبر کره شمالی در مورد برگزاری هرگونه تمرین نظامی جدید در منطقه که آن را تضعیف کننده تلاش‌های جدید برای صلح خوانده بود. سخنگوی وزارت دفاع کره جنوبی گفت با اینکه هیچ تصمیمی برای انجام رزمایش جدید با آمریکا گرفته نشده اما برگزاری این رزمایش‌های نظامی نباید باعث افزایش تنش با کره شمالی شود. کره جنوبی و آمریکا معمولاً در بهار و تابستان اقدام به برگزاری رزمایش مشترک می‌کنند. هشدار کره شمالی در مورد برگزاری تمرین نظامی درحالی است که این کشور با برقراری تماس با کره شمالی از طریق هات لاین موافقت کرده است. وزارت دفاع کره جنوبی تاکید کرده هیچ تصمیمی برای برگزاری مانور با آمریکا گرفته نشده است.