دبیر کل اتحادیه عرب و تاکید بر حل مساله فلسطین

بعد از انکه امارات متحده عربی و بحرین روابط خود را با اسرائیل عادی کردند و اتحادیه عرب هفته گذشته بخاطر اختلاف نظرها بدون صدور بیانیه به کار خود پایان داد . احمد ابوالغیط دبیر کل اتحادیه عرب روزدوشنبه دربیانیه ای گفت بحث و گفتگوها در آخرین نشست وزیران اتحادیه عرب وجود یک عامل مشترک را که همه کشورهای این اتحادیه بر سر آن اجماع دارند، تایید می کند و آن هم لزوم پایان دادن به اشغالگری های اسرائیل در سرزمین های فلسطین از جمله بیت المقدس شرقی است که از ۱۹۶۷ تاکنون اشغال کرده است.
ابوالغیط با تاکید بر اینکه قضیه فلسطین ریشه تمام دردهای منطقه خواهد ماند و منطقه بدون دستیابی به راه حل مبتنی بر پایه دو کشوری روی ثبات و امنیت واقعی نخواهد دید، افزود درست است که در مورد برخی مفاهیم مربوط به برقراری صلح با اسرائیل اختلاف نظر عربی وجود دارد اما همه متعهد به حمایت از سقف خواسته ها و حقوق فلسطینی ها هستند و هیچ طرفی به دنبال تغییر این موضوع نبوده است.وی همچنین در این زمینه به وجود اشتراکات زیادی در مواضع کشورهای عربی در قبال قضیه فلسطین اشاره کرده و گفت که از جمله این موارد، مخالفت با طرح الحاق اسرائیل، محسوب کردن بیت المقدس به عنوان پایتخت فلسطین و مخالفت با انتقال سفارتخانه های خارجی به آن ، مخالفت با سیاست شهرک سازی اسرائیل در کرانه باختری وبیت المقدس و بسیاری دیگری از این مسائل است.