001-818-900-9945 contact@iranefardalive.com
انقلاب مخملین پهلوی ها دکتر منوچهر فرح بخش

انتقاد چین از مواضع آمریکا در دریای جنوبی چین

به گزارش رسانه ها لو کانگ، سخنگوی وزارت امور خارجه چین روزچهارشنبه اعلام کرد، رفتار برخی از کشورهای دور از منطقه که وضعیت را در دریای چین جنوبی بدتر می‌کنند، غیرمسئولانه است.، این اظهارات در واکنش به موضع‌گیری اخیر مایک پامپئو، وزیر امور خارجه آمریکا مطرح شد.
وزیر امور خارجه آمریکا اقدامات چین در آب‌های دریای چین جنوبی را به خصوص در زمینه ساخت جزایر در آب‌های بین‌المللی، غیرقانونی قلمداد کرده بود.سخنگوی وزارت امور خارجه چین گفت در واقع، چین مناقشات مشخصی در دریای چین جنوبی با طرف‌های منطقه‌ای دارد و در عین حال معتقد است که این مناقشات باید مستقیماً از طریق رایزنی دوستانه میان طرفین حل شود.