روحانی و تولید اقتصادی کشور

حسن روحانى در مراسم توزيع جوائز ملى به برگزيدگان نشان هاى تجارى برتر ايران گفت : ارج نهادن به مساله ى نشان تجارى كشور را حركتى بسيار شايسته و كارآمد براى شناسايى ظرفيت ها و توانمنديهاى كشور دانست .
روحانى با يادآورى چهلمين سالگرد پيروزى انقلاب گفت :دشمنان ایران باور و اميد مردم را نشانه گرفته اند اما غافل هستند از اينكه ما داراى ظرفيت هاى غنى و بيشمار فرهنگى و تمدنى ، ارزشهاى مذهبى ، منابع طبيعى سرشار و توان فنى ، علمى ،اقتصادى و نيروى جوانى هستيم كه با انگيزه هاى بالا قادرند به خوبى از داشته هاى سرزمينمان حراست كنند .رييس جمهور در انتها با اميد به گسترش اميد به سمت ساختن ايرانى آباد ابراز خرسندى كرد كه در مراسم فاخر انتخاب نشان هاى تجارى برتر كشور بهترين هاى صنعت ايران حضور دارند و برايشان آرزوى پيشرفت و سربلندى را خواستار شد .
روحانی در حالی این سخنان را به زبان رانده است که وضعییت تولید اقتصادی کشور بخاطر سو مدیریت و تحریمهای امریکا روز به روز دچار رکود و اختلال شده است .