محکومیت کاردینال واتیکان

به گزارش رسانه ها ، کاردینال جرج پل ۷۷ ساله که زمانی سومین مرد قدرتمند واتیکان و ارشدترین کاردینال کلیسای کاتولیک استرالیا بود بعد از محاکمه در ملبورن به دلیل اذیت و آزار جنسی دو کودک در ۲۲ سال پیش محکوم شد.آزار جنسی کلامی یک کارآموز و ایجاد مزاحمت جنسی برای یک کارآموز دیگر در کلیسای اعظم سنت پاتریک در ملبورن اتهامات کاردینال پل بودند.پل که در حال ترک جایگاهش به‌عنوان خزانه‌دار واتیکان در رم است به اتهام تعرض جنسی به یک کودک زیر ۱۶ سال و ۴ بار عمل ناخوشایند با یک کودک زیر ۱۶ سال دیگر دادگاهی و محکوم شناخته شد.تعرض وی به این دو کودک در انتهای سال ۱۹۹۶ و ابتدای سال ۱۹۹۷ چند ماه پس‌ازاینکه وی به‌عنوان اسقف اعظم ملبورن تعیین‌شده بود صورت گرفت