هشدار شهردار تهران به تبدیل شدن شهر به کارگاه ساختمانی

پيروز حناچى شهردار تهران روز گذشته در حاشيه ى مراسم بدون خودرويى ديگر ضمن پرداختن به كارگاههاى عمرانى شهر تهران در حاليكه هشدار داد نبايد به شكلى رفتار كرد كه شهر از حالت زندگى ورفاه مردم تبديل به كارگاههاى ساختمانى شود تصريح كرد :بايد طورى رفتار كنيم كه منافع شهرى به شكل متعادل و عادلانه بين همه ى شهروندان قسمت شود .حناچى سپس در واكنش به پرسش تعدادى از اعضاى شوراى شهر به اين مضمون كه در تهران اگر هزينه ها بالا برود از مهاجرت ممانعت به عمل مى آيد گفت :پاسخ اين سخنان را بدين شكل تصحيح مى كنم كه اگر هر شخص در شهر از امكانات بيشتر استفاده مى كند بايد هزينه اش را بپردازدو اگر اين طرح را عملى كنيم منطقى تر خواهد بود .شهردار تهران در ادامه در خصوص هزينه هاى عمومى شهر و راههاى تامين آن بيان داشت :اساس شهرها در همه جاى دنيا اينگونه است كه جداى از مسايل حاكميتى مانند
طرح و توسعه ى حمل و نقل عمومى و موارد ديگر مى بايست از هزينه هاى عمومى شهر استفاده شود. پيروز حناچى در ادامه به عامل اصلى آلودگى هاى كلان شهر تهران پرداخت و گفت :18درصد آلودگى تهران مربوط به موتورهاى كاربراتورى است و بايد در حالت ايده آل برقى باشند البته اگر شرايط اقتصادى و صنعتى را تسهيل كنيم مردم راحت تر مى توانند صاحب موتورهاى برقى شوند
حناچى در آخر ضمن تكميل اين نكته كه براى ورود هر موتور برقى به بازار بايد هفت موتور اسقاط شود به شرايط اقتصادى و تحريم ها اشاره كرد و سپس گفت : راهكار حل آلودگى هوا خود مردم هستند هرچند امسال شرايط جوى خوبى داشتيم و ازطرفى هم كنترل معاينه ى فنى باعث شد ٢٠درصد آلودگى به ويژه در خصوص ذرات معلق كاسته شود اما اگر همه دست به دست هم بدهيم اين مشكل برطرف خواهد شد