رهبر جمهوری اسلامی و هشدار نسبت به فریب اروپا

رهبر جمهوری اسلامی روز دوشنبه در دیدار با جمعی از مردم استان آذربایجان شرقی، بار دیگر با اعم و اخص کردن مسئولین از یکدیگر، به مسئولین هشدار داد دوست و دشمن را بشناسند و فریب نخورند. او اظهار داشت دشمن گاهی دندان نشان می‌دهد، گاهی مشت و گاهی لبخند می‌زند، اما لبخند آن‌ها هم از سر دشمنی است.آیت‌الله خامنه‌ای همچنین با اشاره به بیانیه‌ای که اخیرا منتشر کرده است گفت وی در پایان بیانیه، از مردم برای راه پیمایی ۲۲ بهمن تشکر کرده است، اما این تشکر را کافی نمی‌‌داند. وی همچنین با بیان این موضوع که دشمنان حضور میلیون‌ها نفر را در خیابان‌ها نادیده می‌گیرند و کتمان می‌کنند، گفت آنها متوجه می‌شوند که چنین ملتی را نمی‌توانند شکست دهند. خامنه‌ای همچنین با انتقاد از کسانی که می‌گویند انقلاب ضعیف شده، اظهار داشت این افراد ضعیف‌شدن خود را به پای انقلاب می نویسند و ضعف‌های خود را به انقلاب نسبت می‌دهند. رهبر ایران با اشاره به خدعه کردن اروپایی‌ها افزود وی توصیه مشخصی برای مسئولین ندارد، اما آنها باید مراقب باشند که فریب اروپایی‌ها را نخورند. وی اظهار داشت مسئولین دقت کنند که به نام اینکه حالا یک کاری بکنند، کشور را دچار مشکل نکنند
در وضعییت فعلی که دولت تلاش میکند مسئله گرفتن تعهدات اروپا را در مورد برجام عملی سازد . شعارهای ضد اروپایی رهبر میتواند در کار مذاکرات مانع تراشی کند اظهارات دوپهلوی آیت‌الله خامنه‌ای در این مورد نیز میتواند از جنبه داخلی مشکل ساز شود