مخالفت مجلس عوام بریتانیا با لایحه جدید برگزیت

نمایندگان مجلس عوام انگلیس روز گذشته به لایحه موردنظر دولت انگلیس برای تداوم مذاکرات خروج از اتحادیه اروپا رای مخالف دادند .دراین رای گیری 303 تن از نمایندگان در مقابل 258 تن دیگر با این لایحه مخالفت کردند و به این ترتیب نخست وزیر انگلیس را تحت فشار قرار دادند تا هرچه سریعتر راهبرد جدید دولت را برای خروج از اتحادیه اروپا به پارلمان ارائه کند.
جرمی کوربین رهبر اصلی ترین حزب محالف دولت پس از اعلام نتیجه رای گیری تصریح کرد که نمایندگان با آراء خود نشان دادند با راهبرد دولت برای خروج از اتحادیه اروپا موافق نیستند. وی تصریح کرد که راهبرد دولت می شکست خورده و او بایستی برنامه جامع خود را برای برگزیت ارائه دهد.
نخست وزیر انگلیس در جریان رای گیری امشب حضور نداشت و از این بابت از سوی کوربین و تعدادی از نمایندگان احزاب محالف مورد انتقاد قرار گرفت.
پیش از این نمایندگان مجلس درباره 2 لایحه مرتبط با برگزیت رای گیری کردند که هیچکدام به تائید ترسید.
نخست وزیر انگلیس اعلام کرد که در طول هفته جاری با رهبران اروپایی برای دستیابی به راه‌حل نهایی دیدار خواهد کرد. بااین‌حال طرف‌های اروپایی به‌طور مکرر اعلام کرده‌اند که حاضر به چانه‌زنی درباره مفاد توافق‌نامه برگزیت نیستند.در حالی که دولت انگلیس تلاش می کند تا پیش از پایان مهلت قانونی برگزیت به توافق برسد، برخی گزارش ها از احتمال تعویق برگزیت و برگزاری انتخابات سراسری در این کشور در ماه ژوئن آینده حکایت دارد.