مصباح یزدی و اولویت انقلاب

آیت االه مصباح یزدی رييس موسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینی در ملاقات با معاون فرهنگى و اجتماعى سپاه پاسداران مواضعش را در مورد ماهییت و اولویت انقلاب اسلامی مطرح کرد و سیاست رفع فقر را عملی مارکسیستی و لیبرالیستی دانست
آيت الله مصباح در آغاز اين ديدار به ماهيت انقلاب ايران پرداخت و يكى از اهداف اصلى و وجودى انقلاب را حاكميت اسلام وارزشهاى دينى دانست و گفت : اكنون براى بقاى انقلاب بايد به مسايل فرهنگى ومعنوى اهميت بيشترى دهيم انقلاب اسلامى بر اساس وعده هاى الهى كه اسلام را در دنيا قالب مى كند تضمين بقا دارد ولى اين ضمانت شروطى هم دارد و آن اين است كه براى رسيدن به پيروزى نهايى بايد شرايطى را رعايت كنيم
مصباح يزدى ضمن ابراز نگرانى از ضعف فرهنگ دينى در جامعه تاكيد كرد :
روحانيت و مسولين فرهنگى بايد عوامل اين سستى و ضعف را شناسايى كنند و با آنها به شدت برخورد كنند كه به هيج عنوان تسامح تساهل قابل پذيرش نيست .او از برخى نهادها انتقاد كرد كه هدف اصلى انقلاب اسلامى را آنان رفع محروميت و فقر تصور مى كنند و گفت اگر اينچنين باشد كه آنها مى گويند پس چه فرق است بين انقلاب اسلامى و انقلاب هاى ماركسيستى و ليبراليستى امروز نيازمند يك حركت جدى فرهنگى براى بقاى انقلاب اسلامى هستيم در ادامه اين گفتگو سردار نقدى معاون فرهنگى سپاه نيز ضمن اشاره به چهل سالگى انقلاب اسلامى و با وجود همه ى دسيسه هاى دشمن انقلاب اسلامى را همچنان در عرصه هاى مختلف عزتمندو مقتدر تلقى كرد و گفت :امروز در آستانه ى چهل سالگى انقلاب با همه ى توطئه ها هيچ آسيبى به أرمان ها و ارزش هاى انقلاب وارد نشده است سردار نقدى نيز در پايان گفت باوجود ٢٧٥ شبكه ماهواره اى بعلاوه هزار پيام رسان و وبسايت اينترنتى كه بر عليه نظام برنامه مى سازند و توطئه مى كنند، ما همچنان ايستاده ايم
دیدگاههای مصباح یزدی با نادیده انگاشتن نیازهای معیشتی مردم ، نظام در مقابله با بحران جدید میتواند به راه نادرست و فاجعه باری رهنمون سازد .