تیراندازی مرگبار در بانکی در فلوریدا

به گزارش رویترز ، تیراندازی در بانکی در ایالت فلوریدا 5 کشته بر جای گذاشت. در پی تیراندازی در بانکی در شهر سبرینگ ایالت فلوریدا چند نفر هدف گلوله فرد مهاجم قرار گرفتند.فرد مهاجم همه افراد در بانک را کشت و با تماس با پلیس خود را تسلیم کرد .پلیس اعلام کرد فرد مهاجم را دستگیر کرده است. نیروهای امنیتی و خودروهای پلیس برای چند ساعت منطقه را به محاصره خود درآوردند. هنوز انگیزه ضارب 31 ساله مشخص نیست .