آرشیو زنده یاد مسعود اسدالهی — یکی‌ بود، یکی‌ نبود

یکی‌ بود، یکی‌ نبود، برنامه تلویزیونی مسعود اسدالهی بود که هر هفته چهار شنبه‌ها و شنبه‌ها در ۳ نوبت از تلویزیون جهانی‌ ایران فردا پخش میشد. زنده یاد مسعود اسدالهی می‌گفت : در این برنامه من نگاهی‌ دارم به زندگی‌ ، سفر و خاطرات و به هر بهانه‌ا‌ی به دیروز‌ها میروم و از خاطرات گذشته ، هجرت و مسائل اجتماعی آن دوران میگویم و بر می‌گردم به امروز اینجا و آن طرف که ایران من است. ایرانی‌ که سی‌ سالی‌ است از آن دور‌ام ، از خانه و سرزمین ، دوست و فامیل و رفیق. و به امید فردایی که بی‌گمان فرا خواهد رسید…

Page 54 of 55« First...304050«5152535455 »