001-818-900-9945 contact@iranefardalive.com
انقلاب مخملین پهلوی ها دکتر منوچهر فرح بخش

یکی بود یکی نبود

یکی‌ بود، یکی‌ نبود، برنامه تلویزیونی مسعود اسدالهی است که هر هفته چهار شنبه‌ها و شنبه‌ها در ۳ نوبت از تلویزیون جهانی‌ ایران فردا پخش میشود. مسعود اسدالهی می‌گوید : در این برنامه من نگاهی‌ دارم به زندگی‌ ، سفر و خاطرات و به هر بهانه‌ا‌ی به دیروز‌ها میروم و از خاطرات گذشته ، هجرت و مسائل اجتماعی آن دوران میگویم و بر می‌گردم به امروز اینجا و آن طرف که ایران من است. ایرانی‌ که سی‌ سالی‌ است از آن دور‌ام ، از خانه و سرزمین ، دوست و فامیل و رفیق. و به امید فردایی که بی‌گمان فرا خواهد رسید….

يکي بود يکي نبود چهارشنبه 19 شهريور

این برنامه هفتاد و سوم ` یکی‌ بود، یکی‌ نبود ` که هر شنبه و چهارشنبه از تلویزیون ایران فردا پخش میشود. از نامه‌ای که بیننده‌ای در ارتباط با “یکی‌ بود، یکی‌ نبود” نوشته بود آغاز ...

ببینید »

یکی بود یکی نبود چهارشنبه 12 شهریور

برنامه هفتاد و دوم ` یکی‌ بود، یکی‌ نبود ` که هر شنبه و چهارشنبه از تلویزیون ایران فردا پخش میشود. خاطراتی که سوخته شده اما یادش همیشه با ماست. نمی‌دانم برای آشنایی هموطنی که دچار ...

ببینید »

یکی بود یکی نبود چهارشنبه 5 شهریور

برنامه هفتاد و یک ` یکی‌ بود، یکی‌ نبود ` که شنبه‌ها و چهارشنبه‌ها از تلویزیون ایران فردا پخش میشود. از سیمین بانو بهبهانی‌ میگویم که همچنان آوازه تازه‌ای از نام و شعر و شخصیت او ...

ببینید »

یکی بود یکی نبود چهارشنبه 29 مرداد

برنامه شماره هفتاد ` یکی‌ بود، یکی‌ نبود ` که هر شنبه و چهارشنبه از تلویزیون ایران فردا پخش میشود. از خبر تمام شدن ` رابین ویلیامز ` که روی فیسبوک نوشتم که نمی‌‌دانم آیا او ...

ببینید »

یکی بود یکی نبود چهارشنبه 15 مرداد

برنامه شصت و هشتم از ` یکی‌ بود، یکی‌ نبود ` که هر شنبه و چهارشنبه از تلویزیون ایران فردا پخش میشود. به دنبال سیاست‌های حاکم بر جامعه ملت امروز ما یکی‌ بود یکی‌ نبود‌ها همچنان ...

ببینید »

یکی بود یکی نبود چهارشنبه 1 مرداد

این برنامه شصت و ششم از ` یکی‌ بود، یکی‌ نبود ` است که شنبه‌ها و چهارشنبه‌ها از تلویزیون ایران فردا پخش میشود. فکر می‌کنم بعد از این همه سال با آگاهی‌ نسبتا عمومی‌ که از ...

ببینید »